• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » temata » Konopí

Konopí

Konopí je rostlina, která si díky široké škále způsobů svého využití po dlouhá staletí udržela místo v životech lidí. Její uplatnění je možné v zemědělství, chovatelství, textilním a stavebním průmyslu, lékařství i relaxaci a trávení volného času lidí. Věděli jste, že konopí není jen rostlina obsahující omamné látky? Ne? Tak právě pro vás jsme připravili krátké povídání o konopí, jak jej možná neznáte. 1)

Co je to konopí a jaká je jeho historie

Konopím označujeme rostliny z rodu Konopí, tedy konkrétně Konopí seté (Cannabis sativa), Konopí indické (Cannabis indica) a Konopí rumištní (Cannabis ruderalis). Konopí bylo lidmi využíváno již před stovkami let. Jako důkaz tohoto tvrzení nám dobře poslouží například lodní lana nebo plachty, běžně vyráběné z konopí. Rostlinu zřejmě jako první asi před 1000 lety objevili Číňané, kteří ji nazývali Ma. Ti ji rozšířili do Indie, kde ji místní nazývali Ganja, odtud se postupně dostala až k Řekům, kteří ji pojmenovali Cannabis, odkud zřejmě pochází název Konopí, pod kterým rostlinu známe my.

Konopí se stalo velmi oblíbenou rostlinou díky svému širokému využití. Rostlo rychle, jeho semena měla dobrou chuť, listy sloužily k léčebným účelům a z dlouhých stonků se vyráběla vlákna, která byla jemná a přesto velmi pevná. Velmi brzy se konopí stalo výhradní surovinou pro výrobu lan a konopné oblečení bylo odolné vůči větru a mokru, pročež si ho lidé také velmi oblíbili.

S Kryštofem Kolumbem semena konopí přeplula Atlantik a Američané později využili vlákna z této rostliny k výrobě svých vlajek, neboť jen konopné vlákno sneslo slaný vlhký mořský vzduch, jehož náporu byly vlajky na lodích námořnictva vystaveny. Ke konci devatenáctého století bylo konopí ve Spojených státech dokonce nejpěstovanější polní plodinou, což bylo následkem vládních apelů na farmáře, aby pěstovali konopí. Ve dvacátých až třicátých letech dvacátého století bylo konopí postupně téměř všude na světě postaveno mimo zákon jako droga, jejíž užívání vede k mentálním chorobám, násilné trestné činnosti a promiskuitě. Od padesátých let do dneška bylo zveřejněno mnoho studií, které dokazují, že tato tvrzení o konopí jsou zcela nepravdivá, ale konopí si s sebou stigma nebezpečné návykové látky táhne až dodnes.

Jak je to s právní úpravou týkající se konopí

Současná právní úprava rozlišuje podle množství obsaženého THC2) dva „typy“ konopí, konopí s obsahem THC do 0,3 % hmotnosti, které je nazýváno technickým konopím, a konopí s obsahem THC větším než 0,3 % hmotnosti.

Užívání technického konopí, ať už jakýmkoliv způsobem, je zákonem povoleno a jeho pěstování na ploše do 100 m2 nemusí být nikomu hlášeno. Pěstování na větší ploše hlášeno být musí a přináší s sebou mnoho kontrol státními orgány. Technické konopí je pouze vyšlechtěnou variantou tradičního konopí, pročež je případný pěstitel nucen na každou sezónu kupovat nová semena od šlechtitelů, protože již třetí generace rostlin z původních semen technického konopí opět „zdivočí“ dostatečně na to, aby obsahovala více než 0,3 % THC a nespadala tak už mezi technické konopí.

Užívání a pěstování jiného než technického konopí je naopak bez výjimky zakázáno. Nic na tom nemění ani novela zákona ……. ze začátku roku 2010, která, jak si mnozí nesprávně myslí, legalizovala pěstování pěti rostlin konopí a držení 15g sušené byliny, Tato novela totiž pěstování ani držení citovaných množství nepovoluje, nýbrž jen snižuje sankci z odnětí svobody na pokutu a zabavení rostlin nebo materiálu.

Jaké jsou způsoby užití konopí

Obecně lze užití konopí rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou ty druhy využití, kde rostlinu využíváme jako materiál, a druhou pak ty druhy využití, kde rostlinu využíváme, kvuli jejím chemickým vlastnostem.

Materiální využití:

 • Na výrobu vláken
 • Na topení
 • Na izolaci ve stavebnictví
 • Na výrobu papíru

Chemicko-biologické využití:

 • Jako léčivá bylina
 • Jako zdroj omamných látek
 • Jako zdroj nenasycených mastných kyselin
 • Pro sanaci chemických havárií

Kdo a jak se může léčit konopím

Pěstování konopí a jak na něj

Nakonec několik častých mýtů o konopí

 1. Užívání konopí způsobuje schizofrenii. – Tento mýtus vznikl statistickou chybou způsobenou tím, že se v minulosti mnoho schizofreniků pokoušelo svoji chorobu léčit užíváním konopí.
 2. Při kouření jointu3) je inhalováno 4x více škodlivin než při kouření obyčejné cigarety. – Tento údaj je založen na testech s jointy bez filtru nebo s nekvalitním filtrem. Se stejným filtrem jako je ten cigaretový je míra inhalovaných škodlivin z jointu srovnatelná nebo nižší než u bežné cigarety (například protože konopí je narozdíl od tabáku suché, takže dochází k čistšímu spalování).
 3. Užívání konopí vede k násilným trestným činům a je branou k tvrdým drogám. – Jedním ze dvou kanabinoidů4) nejvýznamněji zastoupených v konopí je CBD 5), jehož hlavní účinek je sedativní a uklidňující, pročež je agresivní či násilné chování po užití konopí velmi nepravděpodobné. Užívání konopí je branou k tvrdým drogám maximálně z pohledu jeho ilegality, ale žádná studie neprokázala, že by přímo vedlo k potřebě užívat tvrdší drogy.
1) pasáž není dobrá, je potřeba ji přeformulovat
2) tetrahydrocannabinol – hlavní účinná látka obsažená v konopné pryskyřici
3) joint = cigareta obsahující konopí nebo směs konopí a tabáku - obvykle kónického tvaru
4) skupina účinných látek obsažených v konopné pryskyřici - rozeznáváme jich více než 60, důkladně prozkoumáno je však méně než 10
5) cannabidiol - cannabinoid, jehož transformací v rostlině vzniká THC v kyselé formě
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.