• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vyzýváme poskytovatele připojení, aby přestali uchovávat metadata o svých uživatelích

Od 6. dubna 2014 poskytovatelé služeb v oblasti elektronických komunikací již nemají povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje o svých uživatelích, jak jim to ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, po novelizaci z roku 2012. Soudní dvůr Evropské unie totiž kvůli rozporu s evropským právem zrušil směrnici, jež byla do českého právního řádu implementována právě novelizací z roku 2012. Soudní dvůr prohlásil, že shromažďování metadat o všech uživatelích bez ohledu na to, jestli jsou podezřelí z protiprávního jednání, představuje nepřiměřený zásah do jejich soukromí. Z toho vyplývá, že zákon, který toto plošné shromažďování nařizuje, je neaplikovatelný, protože mezinárodní právo má přednost před tím vnitrostátním.

~~READMORE~~

Pirátská strana již zaslala výzvu vládě České republiky, aby předložila Ústavnímu soudu návrh na zrušení dotčených předpisů, jak jí to ukládá § 118 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Tímto vyzýváme všechny poskytovatele připojení, aby nečekali na rozhodnutí Ústavního soudu a údaje přestali uchovávat již nyní, a stejně tak aby přestávali policejním orgánům již shromážděné údaje poskytovat. Jestli tak neučiní, budou se dopouštět nepřiměřeného zásahu do soukromí svých uživatelů. Soudy by stejně údaje neměli přijímat jako důkaz, protože byly získány protiústavní cestou.

„Soudní dvůr Evropské unie uznal to, co říkáme už od počátku - plošné šmírování všech lidí, kteří používají mobilní telefony a internet, je nepřípustné. Teď je opět na Evropském parlamentu a na našem Parlamentu, aby stanovily rozumnější pravidla pro uchovávání údajů o uživatelích, například až na základě rozhodnutí soudu. Do té doby poskytovatelé připojení nebudou mít důvod, proč údaje uchovávat,“ říká k tomu garant Pirátů pro oblast soukromí Michael Polák.

Kontakt

Michal Polak, garant programového bodu Soukromí, kandidát Pirátů do Europarlamentu, michal.polak@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.