• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vyhazov ústřední školní inspektorky je krok správným směrem

logo ČŠI Ministr školství Dalibor Štys zbavil resortní řízení regionálního školství osoby, která se stala synonymem zvůle, šikanování škol, zmanipulovaných zakázek a megalomanských šmírovacích projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.

~~READMORE~~

Tento první krok k personální očistě ministerstva školství a jím přímo řízených organizací nemůžeme srovnávat s personálními změnami v jiných resortech. Olga Hofmannová se zcela zdiskreditovala kolaborací s bývalým ministrem školství Josefem Dobešem, kterému ochotně vyšla vstříc v nesmyslném projektu plošného testování a při přípravě dalších, naštěstí zamítnutých, stamilionových projektů hrazených z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Ústřední školní inspektorku Olgu Hofmannovou jmenovala do funkce Petra Buzková na základě politické dohody s tehdejším koaličním partnerem KDU-ČSL, kde ji podporovala tehdejší místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP Michaela Šojdrová. Tu pak Olga Hofmannová na oplátku po debaklu KDU-ČSL ve volbách v roce 2010 přijala na Českou školní inspekci (ČŠI) jako ředitelku odboru vnějších vztahů, přestože jako zahradní architektka evidentně nesplňovala kvalifikační požadavky.

Česká školní inspekce se pod vedením Olgy Hofmannové stala nástrojem šikany škol, kdy se místo na kvalitu výuky zaměřila především na formální kontrolu dokumentů. Spolu s ministrem Josefem Dobešem zahájila narychlo nekvalitně připravené ověřování plošného testování žáků 5. a 9. tříd, kdy ČŠI i Olga Hofmannová osobně nevybíravým a manipulativním způsobem pod různými pohrůžkami nutily základní školy, ředitele, rodiče i žáky k účasti, přestože k účasti na plošném testování chyběl legislativní podklad. Plošné testování je součástí projektu NIQES hrazeného z ESF, jeho příprava je provázena řadou pochybení a můžeme podobně jako u dalších pochybných projektů očekávat problémy s jeho proplacením ze strany EU.

Pod vedením Tomáše Kantora z odboru strategického rozvoje a projektového řízení ČŠI a zároveň manažera pro realizaci Klíčové aktivity 2 v rámci projektu NIQES byly připravovány v ČŠI i další projekty hrazené z prostředků ESF v OP VK, které pro hrubé nedostatky a nesmyslnost neprošly při projednávání v Bruselu. Nejnebezpečnější z nich měl být projekt NEDIR, který měl evidovat veškeré neanonymizované aktivity žáků, studentů i občanů v oblasti vzdělávání, ale i údaje sociální, zdravotní a rodinné. Tyto údaje měly využívat i další resorty například pro oblast sociální podpory.

„Věřím, že tento krok pana ministra bude následován dalšími změnami, a to nejen personálními, které jsou nutné k resuscitaci našeho nemocného vzdělávacího systému. Zejména základní školství je v takovém stavu, že pokud nedojde k jeho podpoře téměř okamžitě, následky ponese celá společnost po několik generací.“ říká místopředsedkyně Pirátů Lenka Matoušková.

Kontakt

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.