• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Veřejné výběrové řízení - Manažer kampaně pro volby do Evropského parlamentu

Republikové předsednictvo České pirátské strany vypisuje veřejné výběrové řízení na zajištění organizace volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu 2014.

~~READMORE~~

Poptáváme osobu či právnickou osobu, která zajistí v době od 24. února do 23. května 2014 managing/organizaci kampaně, tedy tyto služby:

 • tvorba a realizace mediálního plánu kampaně
 • komunikace s mediálními partnery projektu
 • správa mediálních prvků kampaně včetně webových stránek, FB profilů a dalších sociálních sítí v součinnosti s Mediálním odborem České pirátské strany (zajištění funkčnosti, sledování aktuálnosti, koordinace realizátorů obsahu a vizuální stránky)
 • příprava zadání pro subdodavatele projektu
 • komunikace s dodavateli služeb pro jednotlivé prvky kampaně a jednotlivé akce
 • příprava tiskových konferencí, zajištění vydávání tiskových zpráv, článků do médií a vstupů do rozhlasového a televizního vysílání
 • spolupráce s projektovým týmem na projektu jako celku

Požadavky na poskytovatele služby:

 • zkušenosti z tvorby mediálních plánů, propagace a komunikace s médii (ideálně v oblasti kultury)
 • znalost práce s PC včetně základní znalosti správy obsahu webových stránek, sociálních sítí a úpravy foto a video
 • reprezentativní vystupování a zkušenosti s vedením jednání
 • praktické zkušenosti s vedením mediální kampaně
 • časová flexibilita
 • kvalitní znalost českého jazyka slovem i písmem
 • znalost AJ podmínkou
 • orientace v pirátských tématech

Organizační začlenění:

Manažer kampaně bude přímo podřízen strategickému týmu kampaně (lídr a TOP kandidáti, RP), za kvalitu odvedených služeb odpovídá RP. Přímo bude spolupracovat s kreativcem/kreativním týmem kampaně a řídit realizační týmy jednotlivých prvků kampaně.

Podmínky výběrového řízení:

Termín pro podání nabídek: 17. února 2014, 24:00 hod. Forma: e-mailem na adresu lenka.wagnerova@pirati.cz

(zde lze také konzultovat případné nejasnosti)

Zájemce předloží kariérní životopis, reference, finanční nároky.

Součástí výběrového řízení bude pohovor (osobně nebo prostřednictvím online komunikace) se zadavatelem/hodnotitelem.

Zohledněny budou nabídky, jejichž cena nepřesáhne 150 tisíc Kč včetně daně.

Odměna bude vyplácena měsíčně na základě mandátní smlouvy nebo smlouvy o dílo odsouhlasené Republikovým výborem. Činnost manažer kampaně bude transparentně vykazována na denní bázi formou svodky do stranického fóra. Veškeré pracovní prostředky pro výkon činnosti si manažer kampaně zajišťuje na vlastní náklad.

Vedle uvedených podmínek musí uchazeč splnit také následující podmínky:

 • Zveřejnění totožnosti. Musíte uvést svoje jméno a pokud jde o firmu, musíte také uvést vlastníky, které lze ověřit z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.
 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence .
 • Souhlas s pravidly. Zasláním nabídky souhlasíte s těmito pravidly i zvláštními pravidly uvedenými u daného výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.

Hodnotící kriteria:

 • cena
 • předchozí zkušenosti z podobných projektů a doložené výsledky
 • představa o průběhu kampaně
 • časové možnosti

Kontakt

PhDr. Lenka Wagnerová, místopředsedkyně Pirátů, lenka.wagnerova@pirati.cz, 605 583 724

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.