• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Tahle země není na prodej

GMO

Piráti se staví proti patentování a copyrightu ve všech oblastech lidského snažení. Proto nám tato tendence není lhostejná ani v oblasti zemědělství, kde se týká například geneticky modifikovaných plodin nebo šlechtěných odrůd. Podle všech dostupných objektivních (tzn. neplacených) vědeckých výzkumů udržitelnost zemědělství a odolnost proti škůdcům a nemocem vyžaduje diverzitu v genetice i v metodách pěstování (méně monokultur, více místních odrůd). Nadnárodní korporace si ovšem myslí něco jiného.

~~READMORE~~

Společnost Monsanto v hlavní roli

A tak se rodí věc, která by mohla být velice nebezpečná. Další krok ke kontrole všeho ve prospěch monopolních producentů. Pro současným způsobem organizovaný systém je nežádoucí, aby si lidé produkovali cokoliv sami. Společnost Monsanto, která je hlavním producentem GMO potravin a vlastníkem patentů k osivům, se snaží protlačit do legislativy EU opatření, které by znemožnilo distribuci a používání nepatentovaných osiv iniciativami, které množí a produkují semena zdarma, ale i jednotlivými malopěstiteli nebo samozásobiteli. (http://www.thinkglobalactrural.com/)

Pokud by se to povedlo v EU prosadit, tak zapomeňte na pěstování ze semínek z minulého roku, od souseda apod. Není těžké domyslet si pokračování: naprosté omezení samopěstování nejen konopí, ale čehokoliv, co nebude schváleno Velkým bratrem. V USA je to běžné již teď, stejně jako u nás u velkopěstitelů. V ČR máme Družsto vlastníků odrůd, kam musí zemědělci hlásit, že neseli „svoji“ loňskou úrodu. Pokud by to udělali, museli by zaplatit vlastníkovi odrůdy, případně zaplatit pokutu. Funguje tak jako ochranné autorské organizace. Je to další krok směrem ke globálnímu totalitnímu systému, čemuž se Piráti snaží zabránit.

Skončí to vše neomezenou kontrolou nadnárodních korporací?

Možný scénář vývoje: kontrola všeho, neomezená vláda monopolních nadnárodních společností nad životem nás všech. Nehrozí jen naprostá závislost lidí na systému se vším, co to obnáší, další naprosto nepřiměřené zisky těch, co lobbují za podobné zákony. Hrozí tím i naprostá kontrola zdravotního stavu populace, možnost velmi snadno regulovat populaci podáváním potravin, které omezí plodnost, vyvolají nejrůznější choroby. Zatím máme možnost volby.

Jestli to někomu přijde přitažené za vlasy a skoro má chuť to odbýt větou: Stejně budeme za chvíli platit i za vzduch… ano, pokud s tím něco neuděláme, tak asi budeme.(Šéf Nestlé: "Voda není lidským právem, měla by se privatizovat.")

V sobotu 25. května proběhne v Praze pochod proti Monsantu jako součást celosvětové akce, která se bude konat na několika různých místech po celém světě. Můžete přijít ve 14.00 hodin na Palachovo náměstí. (http://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto)

Geneticky modifikované potraviny

Všichni už asi slyšeli o geneticky modifikovaných potravinách (GMO). Společnost Monsanto produkuje osiva pro produkci potravin, která jsou, jak hlásají, upravena tak, aby bylo možno nasytit co nejvíce lidí. Producenti se zaklínají záchranou před hladomorem. Jenže ono je to trochu jinak. Vliv na zdraví lidí je otázka, kterou se zabývá hodně vědců, a zatím nelze jednoznačně stanovit míru tohoto vlivu. Každopádně problém s patenty likviduje v USA malovýrobce potravin, osivo je drahé, nelze používat vlastní z minulého roku, každý rok se musí kupovat nové. Jde o patent, takže cenu jde téměř neomezeně zvyšovat. Další ranou pro malovýrobce je potřeba kupovat drahá hnojiva a další přípravky. Ty produkuje, zcela nepřevapivě, také společnost Monsanto. U nás je to například známý herbicid Roundup.

V těchto přípravcích jsou použity jako účinná látka neuroaktivní insekticidy chemicky příbuzné nikotinu, známé jako neonikotinoidy, ty ničí včelí populaci naší planety. Včely pod vlivem těchto látek ztrácejí orientaci, která je pro ně životně důležitá. Pokud nebudou tato látky pod kontrolou, mohly by zničit schopnost vypěstovat dostatek potravy k uživení populace, ale i narušit životaschopnost celých ekosytémů. Tato skutečnost je dokonce v centru rozepře mezi Ruskem a USA, jak praví zpráva MNRE.

Kontakt

PhDr. Lenka Wagnerová, 2. místopředsedkyně Pirátů, lenka.matouskova@pirati.cz, 605 583 724

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.