• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stát zneužívá léčebné konopí

Konopí Někteří členové státní správy možná zneužili občanské aktivity k dalšímu tunelu státních financí - to vyplývá z Opatření Obecné Povahy OOP (4-2013), které připomínkovala i Česká pirátská strana. Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv (SÚKL) stanovuje výši a podmínky úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, kam po novele zákona o léčivech nově spadá i léčivé konopí, právě touto vyhláškou. Výsledek? ~~READMORE~~

Léčivé konopí po mnoha letech tmářství a negativních kampaní již pro státní správu není pouze „startovací omamná a psychotropní látka“, ale „látka s klinicky prokázanými léčebnými účinky“. Jistý posun tu tedy vidět je. Ze zdravotního pojištění léčivé konopí hrazeno přesto nebude. Podle vyjádření SÚKL je totiž ze zdravotního pojištění hrazeno dostatečné množství přípravků, které u stejných indikačních skupin mají klinicky dokázanou účinnost. To je prý dostatečný důvod nehradit i léčivé konopí. Srovnání dostupných syntetických léčiv s léčivým konopím prý také není dostatečným důkazem. Léčivé konopí je totiž používáno jiným způsobem než registrovaná léčiva a dosud není k dispozici „dostatečně rozsáhlá studie“, která by to prokázala. Jinak řečeno: Protože léčivé konopí neroste jako prášek, nedá se srovnat, co je lepší, a proto zůstaneme u toho, co známe. Nutno zdůraznit, že „to, co známe“ způsobuje padání vlasů, zácpu a řadu dalších vedlejších účinků.

Proč tedy Pavel Bém a další poslanci novelu o léčivech prosadili? Při projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vystoupil i zástupce ministerstva zemědělství, který vyjádřil radost nad možností léčivé konopí pěstovat, a tím zajistit pracovní místa pro jeho sektor, který již delší dobu pomalu uvadá. Háček? Vzhledem k OOP 4-2013 bude cena léčivého konopí pro občana daleko vyšší, než je cena doposud hrazených léčiv, a těžce nemocní pacienti si jej tak nebudou moci vzhledem k sociální politice státu dovolit. Ten ale bude muset vykupovat všechno vypěstované léčebné konopí, a pokud ho nedokáže prodat, bude pěstování tím pádem dotovat. Z našich daní. Stejný příběh jako v případě solárních elektráren.

Novela taktéž léčivé konopí přesouvá do stejné kategorie jako opiáty, proto na jeho pěstování bude nově nahlíženo jako na nakládání s nebezpečnou látkou. Lidé, kteří si z rostliny v minulosti legálně vyráběli masti nyní proto budou posuzování stejně jako například osoby vyrábějící heroin.

Česká pirátská strana je tímto přístupem státní správy znechucena a bude pokračovat v dlouhodobé podpoře hnutí Legalizace.cz.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, ivan.bartos@pirati.cz, +420 603 415 378

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.