• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stanovisko Pirátů k potravinové suverenitě

Za místní zemědělce a netýraná zvířata. Piráti podporují deklaraci Evropského fóra pro potravinovou suverenitu

Piráti budou usilovat o uskutečnění cílů Evropského fóra pro potravinovou suverenitu, které směřuje k vytváření udržitelného systému produkce potravin. Toto celoevropské hnutí podporuje výrobu zdravých a bezpečných potravin pro všechny lidi v Evropě. Chce chránit biologickou rozmanitost a přírodní zdroje a zajišťovat ochranu hospodářských zvířat před týráním.

~~READMORE~~

Piráti souhlasí zejména s těmito tezemi deklarace:

Změny způsobu výroby, distribuce a spotřeby potravin

Podporujeme trvale udržitelné způsoby zemědělské produkce a rybolovu a s tím související zvýšení počtu drobných rolníků, zelinářů a malokapacitních rybářů, kteří produkují místní potraviny a jsou pilířem zdravého a etického potravinového systému. Jsme pro decentralizaci potravinových řetězců. Té lze dosáhnout využíváním různorodých tržních kanálů založených na solidaritě a spravedlivých cenách a podporou krátkých dodavatelských řetězců budovaných díky silným vztahům mezi farmáři a spotřebiteli. Je potřeba vytvořit pravidla pro bezpečnost potravin, která posílí drobné zpracování, a zajistit budování místních provozů pro zpracování potravin v malém. Chceme zajistit rozdělování čerstvých potravin mezi všechny členy společnosti, včetně lidí s nízkým nebo žádným příjmem. Podporujeme rozmanité stravovací návyky, zejména spotřebu kvalitních místních a sezónních produktů.

Zlepšování pracovních a sociálních podmínek v potravinářství i zemědělství

Odmítáme vykořisťování a zhoršování pracovních a sociálních podmínek stálých a stejně tak sezónních a migrujících pracovníků v potravinářském průmyslu. Chceme jim zaručit přiměřenou mzdu pro důstojný život.

Odmítáme přeměnu veřejných statků na pouhé zboží a peníze. Přístup k půdě, tradičním osivům schopným reprodukce, plemenům hospodářských zvířat a ryb, stejně jako přístup k lesům, k vodě, vzduchu a také znalostem a vědomostem by neměl určovat trh ani peníze. Zacházení s našimi veřejnými statky by mělo podléhat společenskému dohledu.

Změny veřejné politiky upravující potravinové a zemědělské systémy

Usilujeme o přeměnu vládnoucích struktur, které s pomocí předpisů a dotací spoluvytváří potravinové systémy. Snažíme se o odstranění legitimity politické moci korporací. Potřebujeme právní rámce, které prvovýrobcům potravin zaručí stabilní a spravedlivé ceny, podpoří k přírodě šetrné zemědělství a zajistí zahrnutí externích nákladů do cen potravin a provedení pozemkových úprav. Politici musí účinně bránit škodlivým spekulacím s potravinami a oslabování lokálních a regionálních potravinových systémů způsobovaných cenovým podbízením či rozsáhlými nákupy půdy zahraničními vlastníky.

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, mikulas.ferjencik@pirati.cz, mediální odbor Pirátů, 737 943 770
Aleš Jakl, ales.jakl@pirati.cz, garant programového bodu Zemědělství

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.