• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Stanovisko Pirátské strany k novým tarifům za odběr elektřiny z dílny ERÚ platným od 1. ledna 2017

Na konci ledna představil Energetický regulační úřad (ERÚ) nový způsob výpočtu cen elektrické energie pro koncové zákazníky (http://www.eru.cz/tarify ). Zásadní změnou pro odběratele budou výrazně vyšší paušální platby za rezervovaný příkon podle hodnoty jističe.

Pirátská strana vnímá nový systém tarifů ERÚ za elektrickou energii jako neekologický a nevstřícný vůči moderním trendům v energetice. Nové tarify přenáší náklady zejména na domácnosti a malým odběrem a malé podniky. Naopak ulevují velkým hráčům na trhu a snižují tlak na modernizaci rozvodné sítě.

~~READMORE~~ Pirátská strana je znepokojena pravděpodobnými dopady připravované změny:

1. Zdražení elektřiny pro velké skupiny obyvatel. ERÚ zveřejnil na svých stránkách kalkulátor pro výpočet budoucí ceny elektřiny podle nových tarifů. Z tabulky Pavla Špilara publikované v článku pro Měšec cz a zpracované s pomocí této cenové kalkulačky pak vyplývá, komu elektřina podraží, a kdo naopak na nových tarifech vydělá.

Zdražení pocítí zejména:

  • Malé domácnosti typicky s jedním uživatelem a nízkou spotřebou.
  • Šetrné domácnosti s úspornými spotřebiči.
  • Majitelé rekreačních nemovitostí s trojfázovým jističem pro silnější spotřebiče (kotoučová pila, míchačka, hoby stroje) pro víkendový provoz a celkově menším odběrem.
  • Odběratelé, kteří investovali do vlastních decentralizovaných a ekologicky šetrných zdrojů energie. Například majitelé solárních panelů, malých kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel a vyrovnávacích bateriových systémů.

2. Menší motivace k hledání úspor a snižování spotřeby.

Při malých odběrech výrazně vzroste váha pevné části platby a relativně významně poklesne platba za odebranou elektřinu. Běžné domácnosti a malé firmy přestanou mít motivaci šetřit.

3. Nové tarify jdou proti záměru chytrých sítí a vyšší bezpečnosti sítě.

Chytrá síť (smart grid) síť, je pokročilá výrobně komunikační technologie, založená na komunikaci mezi zdroji, přenosovou soustavou a spotřebiteli a možnosti jejich vzájemného přizpůsobení. V ČR bylo cca před půl stoletím zavedeno hromadné dálkové ovládání (HDO), toto řízení tehdy bylo moderní, ale dnes je potřeba ho dále modernizovat a nikoli současný stav zakonzervovat.

4. Přetrvávání zanedbávání nutné modernizace infrastruktury

Zavedení nových tarifů způsobí v praxi navýšení cen za elektrickou energii, bez nutnosti investic do rozvoje sítí, které byly posledních 25 let podfinancovány. To umožní další zastarávání už tak zanedbané rozvodné sítě nepřipravené na moderní spotřebiče i způsoby výroby energie.

5. Návrh naprosto ignoruje světové trendy v segmentu malých spotřebitelů

V poslední době se stále více domácností v USA, Japonsku, Německu, Číně i dalších zemích vybavuje bateriemi, které umožňují snižovat špičky v síti. Například v Japonsku se postupně zapojují do systému chytrých sítí elektromobily a další technologie.

6. Zpomalení a komplikace dalšího rozvoje elektromobility.

Pro efektivní provoz elektromobilů je nezbytný samostatný jistič o hodnotě minimálně 3 x 32 ampérů (pro srovnání: v domácnostech se běžně využívá jistič 3 x 25 ampérů). Provoz a další vývoj těchto slibných ekologických vozidel, která mohou pomáhat stabilizovat síť, připravovaná změna prodraží a zkomplikuje.

7. Z hlediska komfortu i platných norem pro projektování rozvodů nemůže řada domácností velikost jističe snížit.

Používá-li domácnost například el. vařič (1–4 ploténky o příkonu 750W až 2 kW) nebo varnou desku, chladničku, pračku, počítač, vysavač, fén, varnou konvici, toaster, televizi a osvětlění, pak jistič 3 x 16 ampérů nevyhoví a bude potřeba jistič 3 x 20 až 3 x 25 A, tedy dnes standardně montovaný (situaci si můžete namodelovat například na https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/technicke-zalezitosti/pro-stavebniky/proudova-hodnota-jistice.html).

Pirátská strana odmítá tvrzení ERÚ, že:

1. Spotřebitelé mohou předejít vyšším cenám elektřiny tím, že si nechají vyměnit silnější jistič za slabší.

Jde o krok zpět z hlediska komfortu zákazníka. Slabší jistič by znamenal neustálé riziko výpadku, pokud by se v bytě nebo domě spustilo více spotřebičů najednou. Právě to je důvodem, proč se do domácností instalují jističe s určitou rezervou. Spotřeba domácnosti není dána velikostí jističe, ale standardy životní úrovně, úrovní technologie spotřebičů, ekologickým cítěním uživatelů, možnostmi lokality (například v místech bez rozvodů plynu je větší spotřeba elektřiny) a dlouhodobými statistickými trendy spotřeby, které rozvodné závody sledují a vyhodnocují.

2. Nesouhlasíme ani s tvrzením, že ten, kdo má silnější jistič, klade úměrně vyšší nároky na přenosovou soustavu a to je nutné zohlednit při stanovení ceny elektřiny.

Jak bylo ukázáno výše, standardně montované hodnoty jističů jsou v souladu s normami a komfortem užívání. V případě použití nových technologií (bateriových a akumulačních systémů, malých střešních FVE, elektromobilů, tepelných čerpadel,..) dokonce ani tyto jističe nemusí stačit. A přitom tyto moderní systémy jsou při správném používání schopné snižovat provozní špičky a zlepšovat využití sítě. To však vyžaduje vývoj moderního řízení spotřeby a nikoli petrifikaci současného stavu.

Moderní způsoby výroby, rozvodu a spotřeby elektrické energie mohou vytvořit nová pracovní místa pro kvalifikované zaměstnance a jejich podpora je v souladu s důrazem na rozvoj znalostní ekonomiky a podporu zaměstnanosti. To se již dnes ukazuje v Německu, Číně, USA, Japonsku a dalších zemích.

„V konečném důsledku budou zdražováním postiženy téměř všechny domácnosti, téměř všechny rekreační objekty a všichni, kteří investovali do moderních technologií. Málo platná bude dvoustovka přidaná k důchodu, když si za elektřinu připlatíte pětistovku. Pořídili jste si tepelné čerpadlo s tím, že ušetříte na energii? Hodnotu jističe ale nemůžete snížit. A návratnost investice za patnáct let? Touto změnou se vám již nikdy nezaplatí. Levný samotný proud bude v konečném důsledku vést k nehospodárnému využívání: Za dalších deset let, až lidé přestanou elektřinou šetřit, můžeme očekávat další změnu a návrat k dnešnímu tarifování. Od (monopolního) výrobc(e)ů energie by to byl geniální tah,“ komentuje možné důsledky Miloš Mrkvička, člen Pirátské strany z Prahy 10 a dlouholetý podnikatel v oblasti elektro.

Kontakt

Ing. Ivan Mikoláš, ivan.mikolas@pirati.cz, člen skupiny pro energetiku - Piráská strana KS Praha

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ivan.bartos@pirati.cz, vedoucí mediálního odboru Pirátů, 603 415 378

Obrázek: "Wiring in country" by Kriplozoik 1.5.2008 zdroj Wikipedia CC BY 3.0

Související odkazy

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.