• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanovisko Pirátské strany k Novele zákona o ovzduší - omezování občanských práv a dvojí metr

Zatímco podniky inkasovaly stamiliony z ekologických dotací, občany stát nutí pořídit nové kotle za své a překousnout kontroly v domácnostech.Pirátům se nelíbí omezování občanských práv ani dvojí metr. Represe v podobě kontrol v domácnostech je zbytečná. Postihovat domkaře lze i dnes.

Česká pirátská strana vítá jakoukoliv rozumnou aktivitu směřující ke zlepšení kvality ovzduší nejen v Moravskoslezském kraji. Bohužel vládou schválená novela zákona o ovzduší(1) je ale spíše než skutečným řešením příčin problému dalším nedomyšleným zákonem, který přesouvá hlavní díl odpovědnosti na občany a pod záminkou ochrany životního prostředí chce navíc represivně zasahovat do občanských svobod a práv občanů. Zákon totiž dává úředníkům pravomoc zjišťovat, čím a jak lidé doma topí přímo v domácnostech. Takovéto narušení nedotknutelnosti obydlí bylo přitom v Česku nemyslitelné dokonce i v dobách totality. Nyní ale budou sousedé a úřady moci „odborně“ posuzovat, zda z komína domku stoupají jedy a na základě udání následně porušit domovní svobodu.

Důvodem pro zavedení kontrol v domácnostech má být údajně to, že proti chronickým znečišťovatelům z řad lokálních topenišť v zásadě nelze nijak jinak zakročit. Z metodiky (2) prokazování, kterou představil ministr životního prostředí a zároveň zástupce Svazu chemického průmyslu Brabec (ANO), je ale zřejmé, že existují jiné možnosti, jak prokázat provinění proti tomuto zákonu, aniž bychom museli nutně narušovat soukromí bydlení a vyžadovat se vstupu do obydlí. I dnešní legislativní úprava umožňuje odebrat vzorky nedopalu z komínu například přímo během revize, která se provádí jedenkrát ročně.

Hlavním záměrem novely podle všeho není snaha skutečně koncepčně a systematicky řešit dlouholeté problémy s kvalitou ovzduší v průmyslových regionech, ale spíše pouze vzbudit zdání aktivity a řešeni situace, která je dlouhodobě zejména v Moravskoslezském kraji velmi špatná.

Stát měl s průmyslovými podniky svatou trpělivost a na odprášení jim dal miliardy. K občanům už tak velkorysý není. Pro občany zbývá minimum podpory i času na řešení!

Vybavení řady průmyslových podniků je z pohledu vypouštění škodlivin do ovzduší na svém technologickém maximu, a obrovské dotace znečišťovatelům tedy zcela postrádají smysl, neboť ani finanční injekce v řádech stamilionů už nemohou vést k výraznému zlepšení stavu. (viz graf v úvodu – zobrazuje vývoj emisí od roku 1980 do roku 2012). Přesto takovéto velkorysé sponzorování průmyslových podniků, většinou vlastněných zahraničními obchodními skupinami, pokračuje dále, ať už z rozpočtu naší republiky nebo Evropské unie.

Občané ale mají smůlu. Nové kotle budou muset financovat z vlastních kapes. Kotlíkové dotace jsou ve srovnání s penězi proudícími do průmyslu a energetiky směšné, řada nízkopříjmových skupin domkařů navíc nebude schopna prokousat se byrokracií, která je s žádostmi o dotace spojena pupeční šňůrou.

„Domníváme se, že by stát měl podporu vyrovnat a soustředit ji především do oblastí, kde je ovzduší nejvíce znečištěné. Největší podporu a tedy i nejvíce peněz na výměnu kotlů by měli logicky dostat lidé žijící v Moravskoslezském kraji, kde je nejen největší ekologická zátěž, ale také přetrvávající strukturální nezaměstnanost a nízké mzdy. Pořízení nového kotle tady bude pro mnoho lidí opravdu výrazným zásahem do domácího rozpočtu,“ vysvětluje postoj Pirátů Jan Nezhyba, garant programového bodu Životní prostředí a konzultant NNO v oblasti ekologie.

Při pohledu na současnou praxi, kdy stát rozděluje obrovské částky na odprášení a ekologizaci průmyslových provozů je tedy nad slunce jasné, že stávající forma přímých i nepřímých dotací udělala ze znečišťování ovzduší v ČR výnosný byznys. Naproti tomu ostatní rozvinuté evropské země namísto štědrých dotací uplatňují přístup, kdy „znečišťovatel platí“. V případě občanů, kteří na tomto nemají postavený miliardový business, se stát chová nepochopitelně naprosto opačně až macešsky.

Jen v Moravskoslezském kraji je podle údajů Českého statistického úřadu asi 55 000 kotlů na tuhá paliva. Podle tvrzení Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje je většina kotlů určená k výměně a v roce 2020 je už nebude možno provozovat. Samozřejmě část kotlů je již moderních nebo je umístěna v novostavbách, přesto ale počítejme, že zhruba 45 000 kotlů budou občané muset nahradit. Čili jen v MSK potřebujeme zhruba 4miliardy korun do roku 2020 na výměnu kotlu. To je 1 miliarda korun ročně, která přistane na účtech prodejců vytápění. Tolik ale zdaleka stát lidem nevyplatí. Vzhledem k plánu uvolňování finančních prostředků na dotace pro občany je zřejmé, že si rozhodně všichni na kotlíkové dotace nesáhnou a vyčerpat příspěvek nestihnou.

Je evidentní, že kotlíkové dotace jsou pouze alibismem a plivnutím do tváře lidem, kteří svou prací a odvedenými daněmi vytvářeli státní rezervy použité na ekologizaci průmyslu. Dnes vláda ve jménu životního prostředí nařizuje těmto lidem koupit nové kotle, to že řada z nich na nový kotel nemá peníze, ale na podporu od státu nedosáhne, už zjevně nikoho nezajímá. Zatímco odpovědnost velkých firem za znečištění ovzduší vzal tedy stát na svá bedra poměrně ochotně, k běžným občanům tak loajální není a pouze ukládá povinnosti a nařizuje represivní opatření. Tento dvojí metr je pro Pirátskou stranu neakceptovatelný.

„Novela zákona o ochraně ovzduší potřebuje opět novelizovat, a to co nejrychleji. Od státu by bylo více než fér se podělit s občany na řešení tohoto problému minimálně stejně štědře, jako to udělal v případě průmyslu a energetiky. Největší znečišťovatelé totiž docela nedávno dostali na dotacích neuvěřitelných 5 miliard. Takovýto objem finančních prostředků by dnes uměl situaci s lokálními topeništi v MSK prakticky zcela vyřešit,“ doplňuje Nezhyba.

1) Tisková zpráva MZP - Novela zákona o ovzduší - Vláda schválila novelu zákona o ochraně ovzduší a podpořila kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech

2) Podle navrženého zákona musíte nejdříve shromáždit stížnosti a důkazy. Když sousedé budou mít podezření, že se v jejich okolí spalují PET lahve či jiné zakázané látky, mohou obci dodat „předmět doličný“, fotografii kouře nebo video s více než třicetiminutovým kontinuálním záznamem. Úřad pak znečišťovatele upozorní, že zřejmě jedná protiprávně a zamořuje ovzduší v obci. Pokud na upozornění patřičně nezareaguje, odborník zkontroluje přímo jeho kamna a palivo.

Kontakt

Jan Nezhyba, jan.nezhyba@pirati.cz, 739 593 364 - garant programového bodu Životní prostředí a konzultant NNO v oblasti ekologie

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.