• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stanovisko k plošnému testování žáků ZŠ

Ilustrační vzdělání Piráti jsou znepokojeni nezákonným postupem České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které nutí základní školy a žáky 5. a 9. tříd základních škol k účasti na generální zkoušce plošného testování. Přitom nejsou definovány cíle tohoto testování a je zřejmé, že hrozí zneužití výsledků proti školám a jejich ředitelům, učitelům i žákům samým. Vlastní aplikace pro testování je nekvalitně připravená a její instalace neúměrně zatěžuje pracovníky škol, které nedostanou za více práce zaplaceno, přestože je projekt testování hrazen z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

~~READMORE~~

Plošné testování je pozůstatkem populismu exministra Dobeše

Přesto, že je ze strany ČŠI a MŠMT argumentováno důležitostí testování pro zvýšení úrovně vzdělanosti žáků a studentů, pravým důvodem je naplnění Programového prohlášení vlády, ve kterém se praví: “Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnání s akcentováním rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání.” Za pozornost stojí, že se zde vůbec nemluví o zlepšování celkové úrovně vzdělávání ani o jeho přibližování požadavkům 21. století, ale důvodem je srovnávání škol. Tak také zpočátku populisticky argumentoval exministr Josef Dobeš, když testování vyhlašoval. Měl to být nástroj pro srovnávání škol, učitelů a žáků, zdroj informací pro následnou selekci. Po bouřlivých protestech ministr odstoupil, ale generálky testování běží dál. Nikdo nevetoval původní Dobešova prohlášení a záměry, jen se o skutečných důvodech nemluví.

Testuje se dle nevyhovujících standardů

Inspekce uklidňuje znepokojené rodiče a ředitele, že nejde o srovnávací, ale ověřovací testování, nebudou prý sestavovány žádné žebříčky, jen se ověří, zda žáci zvládli to, co zvládnout měli. Ověřuju-li něco, tak to musím dělat vzhledem k nějakému cílovému kritériu. Tímto kritériem mají být standardy. Standardy byly zpracovány, staly se přílohou RVP. Jejich úroveň je ale nestandardní. Jednak je úroveň i forma zpracování velmi rozdílná mezi jednotlivými oblastmi (český jazyk, matematika, anglický jazyk). Dále i dle prohlášení inspekce jde o minimální požadavky, dokonce odpovídající tomu, co by měl zvládnout žák z nižšího ročníku. Naskýtá se otázka, jakou vypovídací hodnotu potom takové testování má. Se standardy nejsou spokojeni ani zadavatelé, stále se na nich pracuje, dle dostupných informací o přístupu zpracovatelů se lze obávat, že jde spíše o návrat do minulého století.

Jedním z používaných argumentů, které mají zdůvodnit nutnost plošného testování, je světovost pod heslem “všude se testuje”. To však není pravda, od testování se ustupuje. Tam, kde se nejvíce prosazovaly kvantitativní metody práce a ověřování výsledků ve vzdělávání oproti metodám a hlediskům kvalitativním, jsou problémy ve veřejném vzdělávání největší (USA, Velká Británie). Naopak ve Finsku, které je v současnosti považováno za stát s nejlepším vzdělávacím systémem v Evropě, testování, měření téměř nepoužívají. Kvalita školství je zde založená na prestiži, dostatku peněz, na skutečné podpoře ze strany státu, a to při velice vysoké autonomii škol. U nás je přístup zcela opačný, peněz je málo, podpora je jen ve volebních programech, snaha o kontrolu a centralizaci je vzrůstající.

Chybí vize cílů vzdělávání

Zásadní problém vidíme v tom, že náš vzdělávací systém postrádá jasnou vizi, čeho chceme dosáhnout, co by mělo být cílem. Pro jakou společnost, pro jaký svět děti vychováváme a vzděláváme, na co je chceme připravit. Zatím to vypadá, že mají školy produkovat výrobní nástroje, kolečka do soukolí ekonomiky. Ale chceme-li zdravou a spokojenou společnost, musí se skládat ze zdravých a spokojených lidí. Ke zdraví a spokojenosti však rozhodně nevede cesta přes plošné testování, k němuž jsou pokusné osoby nuceny vydíráním rodičů a učitelů školní inspekcí a ministerstvem školství.

Kontakt

PhDr. Lenka Wagnerová, 2. místopředsedkyně Pirátů a garant programového bodu Vzdělání, lenka.wagnerova@pirati.cz, 605 583 724

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.