• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stanovisko k návrhu na zpoplatnění Wi-fi

V posledních dnech proběhly českým internetem informace o snaze Ministerstva průmyslu a obchodu zpoplatnit část rádiového frekvenčního spektra, která je za předpokladu velmi nízkých vyzářených výkonů dosud volně k dispozici komukoliv zdarma („bezlicenčně“), pouze na základě tzv. Všeobecného oprávnění. Je to jeden z příkladů v podmínkách ČR velmi dobře fungujícího sdíleného zdroje (ekomomický termín „Common pool resource“). Ministerstvo průmyslu a obchodu rychle vyvrátilo interpretaci, že půjde o zpoplatnění „Wi-Fi“, protože je to lidové označení pro regionální poskytovatele bezdrátového internetu. Zpoplatnění bezdrátových zařízení, která jde označit jako Wi-Fi (tedy bezdrátové packetové sítě v různých pásmech, odvozená od standardu 802.11 a,b,g a v poslední době i n) by vzhledem k jejich masovému rozšíření veřejnost samozřejmě rychle pocítila a náklady na administrativu spojenou s výběrem poplatků by téměř určitě převýšily případný výnos.

~~READMORE~~

Významný vliv na zdražení internetu by ale mělo i omezení využití dalších bezlicenčních rádiových frekvencí v mikrovlném pásmu, které jsou dnes regionálními poskytovateli využívány pro budování směrových páteřních spojů. Tyto spoje se jako „Wi-Fi“ neoznačují a jejich zpoplatnění by bylo daleko lépe kontrovatelné. Je tedy zřejmé, proč oligopol velkých mobilních a kabelových operátorů nasměroval svoje lobbistické úsilí právě tímto směrem: i kdyby skutečným cílem lobbistů bylo spíše snížení vlastních nákladu na licencované frekvence pro mobilní sítě, tak se jedná o silně nefér argumentaci, protože právo na výhradní využívání určitých frekvencí spolu s relativně vysokým vysílacím výkonem poskytuje těmto operátorům při budování celoplošného pokrytí obrovskou konkureční výhodu proti regionálním poskytovatelům.

Zatímco znepokojená veřejnost byla prohlášením o tom, že „zpoplatňování Wi-Fi není na pořadu dne“ rychle uklidněna, Piráti zastávají dlouhodobě názor, že stát by měl být velmi opatrný při svěřování zdánlivých „přirozených monopolů“ jednomu či několika málo silným hráčům na trhu. Správa rádiových frekvencí je dobrým příkladem, protože množství vysílačů, které mohou spolu koexistovat, je nepřímo úměrný vyzářenému výkonu. Ten je v případě mobilní sítě, která musí fungovat na rozsáhlých územích i uvnitř budov, nesrovnatelně vyšší, než u směrových spojů používajících parabolické antény. Firmy podnikající v bezlicenčních pásmech jsou tedy znevýhodněny nutností masivních investic do infrastruktury i na straně klientů, která v případě mobilních přístrojů samozřejmě odpadá.

Piráti by v rámci ČR i EU rádi podpořili trendy směřující k pluralitě v komunikacích a médiích - jedním z takových trendů, který u nás dosud není právně zakotven, je např. takzvané Low power FM, které je analogovou paralelou principu omezeného vysílacího výkonu u Wi-Fi a jiných bezlicenčních pásmech využívaných k digitální komunikaci. Zajímá nás, za jakých podmínek je možné dostupné zdroje úspěšně nasdílet volně, bez jakékoliv byrokratické nebo ekonomické regulace, aniž by došlo k jejich vydrancování. V lidské společnosti existují mechanismy dobrovolné seberegulace a podle našeho názoru je není nutné za všech okolností nahrazovat formální regulací, ať už byrokratickou nebo skrze umělé vytvoření vzácnosti daného zdroje a tedy nutnosti zapojení ekonomických mechanismů.

Kontakt

Vít Konečný, vedoucí mediálního odboru, vit.konecny@pirati.cz, 734 140 516

Michael Polák, odborník na síťovou neutralitu, michael.xchaoz.polak@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.