• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Síťová neutralita

Piktogram síťové neutralityAmerický Federální komunikační úřad letos na jaře představil návrh, který by poskytovatelům internetového připojení umožnil porušit princip internetové neutrality zavedením dvourychlostního připojení. V průběhu léta na toto téma probíhala věřejná konzultace a další jednání bylo zdrženo i z důvodů nesouhlasu dvou členů komise, ale na začátku září se zdá, že v Americe již pro síťovou neutralitu není místo.

~~READMORE~~ Zainteresovaní aktivisté tak na 10. září vyhlásili „den pomalejšího Internetu“. Na stránkách FourSquaru, Mozilly, Redditu, Tumblru a dalších zapojených subjektů se objeví „načítací ikona“, která má ilustrovat situaci, ve které by se v případě schválení návrhu FCC snížila rychlost načítání webů, jenž odmítnou zaplatit za udržení současné kvality služeb od ISP.

Síťová neutralita je stav, ve kterém jsou všechny toky dat považovány za stejně důležité bez ohledu na uživatele, obsah a zařízení a dle toho je s nimi i nakládáno. Taková rovnováha je pro uživatele výhodná, pro zachování stávající podoby a povahy kyberprostoru nutná-ale naopak trochu omezuje podnikatelské záměry větších společností. Tento rozpor dobře ilustruje spor o participaci na financování infrastruktury mezi poskytovateli on-line služeb/stránek a poskytovateli připojení.

V Americe s sebou možnost streamování 4K videí (v tomto případě službou Netflix) přinesla neshody s poskytovatelem připojení (konkrétně Comcastem), který tvrdí, že ho provozování takové služby nutí k větším investicím do rozvoje sítě, údržby a energie a po Netfixu žádá, aby se na jejich financování také podílel.
Ani v Evopě nejsou poskytovatelé připojení nakloněni prosazování neutrality. Vnímají ji jako něco, co povede k dalším nevratným investicím, a tak nesouhlasí s navrhovanámu pravidly pro regulaci své činnosti ze strany Evropské unie, které s neutralitou zatím počítají.

V české legislativě je princip síťové neutrality zmíněn například zde: „Službou přístupu k síti internet se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací, která umožňuje využívání obsahu, aplikací a služeb sítě internet, a tím propojení prakticky všech koncových bodů připojených k síti internet (a to protokolem IPv4 a IPv6), bez ohledu na použitou technologii sítě.“

Kontakt

Vít Konečný, vedoucí mediálního odboru, vit.konecny@pirati.cz, tel.: +420 734 140 516
Jana Jiříková, garant programového bodu Internet, jana.jirikova@pirati.cz, tel.: +420 774 674 274

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.