• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ruská okupace Krymu

Pirátská strana odsuzuje agresi Ruské federace proti Ukrajinské republice. Vpád ruských vojsk na Krym je porušením mezinárodního práva i předchozích dohod, které Rusko s Ukrajinou uzavřelo, speciálně dohody o jaderném odzbrojení z roku 1994. Toto jednání nelze ospravedlnit žádnými zvacími dopisy nebo odkazy na porušování lidských práv na ukrajinském území. Pokud měla ruská vláda námitky k dění na Ukrajině, měla je přednést na půdě OSN, jako se to děje v jiných podobných případech. Současné aktivity ruské vlády chápeme pouze jako špatně maskovanou snahu o anexi Krymu a možná i východní Ukrajiny. Tato akce je zpátečnickým gestem, vypovídajícím o morální stagnaci Ruska někde v období rozkvětu koloniálních imperií. Prosazování politiky silou je ve 21. století přežitkem.

~~READMORE~~

Vyzýváme ukrajinskou a ruskou vládu, aby na územích, která kontrolují, důsledně respektovaly Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jejímiž jsou signatáři. Údajné Porušování lidských práv neopravňuje nikoho k ignorování vlastních závazků. Vyzýváme obzvláště k dodržování práva na spravedlivý soud a odmítáme revoluční násilí. Od české vlády očekáváme, že vyvine veškeré diplomatické úsilí, aby zajistila ochranu práv lidí na obou stranách konfliktu.

Očekáváme, že nově ustavená ukrajinská vláda bude respektovat kulturní rozmanitost Ukrajiny. Vyřazování menšinových jazyků z používání v oficiálním úředním styku považujeme za diskriminační. Nesouhlasíme s cenzurováním cizojazyčných médií. Ukrajinský stát nesmí mít občany první a druhé kategorie. Odsuzujeme aktivity nacionalistické organizace Pravý sektor a strany Svoboda, jejichž agresivní politika situaci dlouhodobě vyhrocuje.

Nebude-li možné garantovat všem národnostním skupinám rovné zacházení, nelze vynucovat územní celistvost Ukrajiny násilím. Budou-li oblasti Krymu nebo východní Ukrajiny usilovat o odtržení, očekáváme od nich respektování lidských práv a národnostních menšin - v ruskojazyčných oblastech nejen ukrajinské menšiny, ale i Krymských Tatarů. Žádné změny hranic pro nás ale nejsou přijatelné, pokud se neopírají o vůli místních obyvatel. Za nezbytný předpoklad pro jakoukoli případnou změnu hranic považujeme svobodné referendum pod dohledem mezinárodních pozorovatelů. Referendum provedené pod dohledem okupační Ruské či jiné armády považujeme v každém případě za nelegitimní.

Podporujeme právo ruských i ukrajinských občanů na svobodu projevu a shromažďování. Zatýkání účastníků pokojných protiválečných demonstrací v Moskvě a cenzura informací o dění na Ukrajině jsou chováním diktatury.

Kontakt

Mgr. Mikuláš Peksa, garant programového bodu Mezinárodní vztahy, mikulas.peksa@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.