• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Razie na Úřadu vlády: Naděje pro slušné občany?

Úřad vlády Podezření na propojení korupčníků s nejvyššími vládními kruhy a aktivní zapojení politiků a jejich pomocníků do rozkrádání státních peněz se stává již téměř jistotou. Roky budované vztahy mezi politiky a skrytými mocenskými a zájmovými skupinami nyní dostávají první vážnou ránu. Ať již se podezření proti špičkovým politikům potvrdí nebo ne, je to zcela určitě signál, že tato spojení přestávají být tolerována nejen společností, ale i orgány, které mají přímo za úkol tyto činy potírat.

~~READMORE~~

Aktuální kauza opět směřuje k zmanipulovaným veřejným zakázkám. Piráti doufají, že vláda konečně bude jednat a prosadí potřebné kroky k větší transparentnosti a dalším pravidlům, která Piráti prosazují ve svém programu, ale i k věcem, které s tímto souvisí a ovlivňují tak celý systém. Je potřeba navrátit důvěryhodnost nejenom v politiky, ale i úředníky, ministerstva, zastupitelstva a další důležité části státního aparátu.

Dokud budou úředníci závislí na přízni politiků, kteří v té které době působí v politickém vedení ministerstev i jiných úřadů, jsou podobné aféry jen logickým důsledkem tohoto stavu. Oddalování účinnosti tzv. úřednického zákona a snaha učinit jej bezzubým ve vztahu k vytváření protikorupčního prostředí svědčí o mnohém, jen ne o skutečné snaze vládnoucích stran omezit a vyšetřit korupci.

V tomto smyslu je zajímavý komentář Libora Michálka, nezávislého senátora zvoleného s podporou Pirátů, KDU-ČSL a SZ:

„Podle aktuálních informací ČT 24 je mezi zadrženými šéf Úřadu vlády pan Poul. To je přesně ten člověk, který byl podrobně informován začátkem listopadu 2010 o situaci na Státním fondu životního prostředí a neudělal NIC ke zjednání nápravy. Naopak informoval mě, že vše mám řešit s panem Drobilem. A zajistil, aby pan Drobil byl informován o mé schůzce s ním. Tak jsem celkem zvědavý, zda i v této kauze zafungoval jako spolehlivý informátor. Jak říkal pan Knetig: „V té politice je té špíny strašný množství. To, co jsem viděl v Lesích ČR, to byly krádeže za bílého dne.“

Přestože zatím není jasné, o co vše jde, je jisté, že se zásah policie týká závažných kauz, které se dotýkají nejvyšších pater české politické reprezentace. Buď jsou do toho nejvyšší představitelé přímo zapojeni, nebo nejsou a nebyli schopni či ochotni přijmout taková opatření, která by korupci mohla omezit. Obě varianty svědčí o nekompetentnosti současné vlády.

„Piráti proto usilují o maximálně transparentní státní správu i samosprávu. Chceme využít nejmodernějších a snadno dostupných technologií pro to, aby se co nejvíce zprůhlednilo hospodaření státní správy a tok peněz daňových poplatníků. Považujeme to za jeden z nejúčinnějších prostředků pro zlikvidování korupce a klientelistických vazeb, které všichni občané vnímají již hodně silně a negativně. Současný stav je neúnosný.“ říká předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, ivan.bartos@pirati.cz, +420 603 415 378

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.