• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Ruská vláda odmítla registrovat Piráty, bojí se námořních lupičů

Vyjádření Pirátů ze dne 1. února 2013 k odmítnutí registrace Pirátů v Rusku

pirate_ship.jpg Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš zaslal ruskému velvyslanci v Česku dopis, ve kterém podporuje své zahraniční kolegy. Pirátskou stranu v Rusku totiž ruské ministerstvo spravedlnosti odmítlo registrovat kvůli obavám z šíření námořního pirátství.

~~READMORE~~

Template clear not found. [Click here to create it]
Vaše Excelence,
dne 29. prosince 2012 odmítlo ruské ministerstvo spravedlnosti zaregistrovat Pirátskou stranu Ruska. Je nehorázné, že důvodem k odmítnutí byl název strany. My, členové registrované České pirátské strany, která má své zástupce v Senátu a obecních zastupitelstvech, vyjadřujeme svůj protest.
Informujeme ruské ministerstvo spravedlnosti, že pirátství není definováno pouze jako nezákonné zajmutí lodí a letadel či jako synonymum pro padělání, ale také jako ideologie a politické hnutí, jehož cílem je reforma zákonů tzv. duševního vlastnictví, patentů a copyrightu. Hájíme svobodnou, nekomerční výměnu informací a nepřípustnost kriminalizace této výměny, stejně jako právo na soukromí. Název „Pirátská strana Ruska“ tudíž plně odpovídá cílům a úkolům vyjádřeným ve stanovách a politických prohlášeních této strany.
Pirátská strana Ruska je jedním ze zakládajících členů Pirátské internacionály (PPI), která je registrovanou nevládní organizací (NGO), založenou v roce 2009. PPI podporuje a koordinuje přes 25 oficiálně zaregistrovaných pirátských stran na celém světě, slouží k vzájemné komunikaci a organizuje mezinárodní setkání.
Naše strana důrazně požaduje po ruském ministerstvu spravedlnosti okamžitou registraci Pirátské strany Ruska a potrestání osob odpovědných za odmítnutí registrace.
Odmítnutí registrace Pirátské straně Ruska kvůli jejímu názvu porušuje mezinárodní dohody podepsané Ruskem, stejně jako práva občanů Ruska na zakládání sdružení a vyjadřuje ignoranci představitelů ministerstva spravedlnosti.
Česká pirátská strana varuje vládu Ruské federace, že nevpuštění Pirátské strany Ruska do legální politiky bude mít negativní dopad na ruskou reputaci a ukáže nízkou úroveň demokracie, svobody slova a vyjadřování.
S pozdravem, předseda Ivan Bartoš

Autor fotografie: Davide Simonetti. Šiřte za podmínek licence

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.