• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Projekt Prism a proč bychom se o něj měli zajímat

Šmírovací projekt Prism, o kterém s velkou pompou informovala i česká mainstreamová média, nechtěně představil veřejnosti realitu státního a korporátního dohledu. Přestože je projekt Prism jen malým kouskem celé mozaiky sledování, umožňuje nám se lépe zamyslet nad dalšími souvislostmi.

~~READMORE~~

Piráti jsou znepokojeni snahami celou záležitost rozmlžit, zpochybnit či bagatelizovat. Z veřejně dostupných či neoficiálních zdrojů bylo i bez nejnovějšího úniku informací zřejmé, že nějaká forma poskytování informací telekomunikačními operátory i provozovateli sociálních sítí americké vládě a zpravodajským službám rozhodně probíhá už řadu let - nově uniklé informace pouze upřesňují její aktuální podobu a rozsah.

I pokud by uniklé informace byly náhodou nepřesné či zavádějící, tak je to rozhodně vhodná příležitost upozornit na dosud téměř chybějící veřejnou debatu o problematice ochrany osobních údajů. Rozhodně požadujeme ochranu soukromí na Internetu alespoň v míře odpovídající listovnímu tajemství a presumpci neviny. Listovnímu tajemství musí podléhat jakákoliv elektronická stopa o jakékoliv online činnosti občanů a ti musí být o každé žádosti o přístup k takovýmto informacím dodatečně informováni - a to zejména v případě, že jde o informace shromažďované ne pod pseudonymem, ale pod skutečným občanským jménem (jako to vyžaduje např. Facebook). Podle řady analýz má navíc tzv. analýza metadat, která je podstatou aktuální kauzy prozrazení aktivit NSA, ještě větší potenciál reálně omezit svobody občanů a ovlivnit jejich chování, než klasické odposlechy, jejichž analýza je příliš zdlouhavá a náročná.

Piráti pokládají za naprosto zásadní znát odpověď na následující otázky, formulované britskými novináři:

 1. Jsou Prism a ostatní podobné programy namířeny pouze na data amerických občanů a obyvatel a nebo jsou také - či dokonce přednostně - zaměřeny na cizince, včetně občanů EU?
 2. Je přístup k datům, jejich sběr nebo zpracování na základě Prism nebo podobných programů … omezen na konkrétní případy, a pokud ano, jaká kritéria jsou uplatňována?
 3. Je k datům jednotlivců přistupována či jsou sbírána nebo zpracována hromadně (nebo ve velmi velkém měřítku, bez ospravedlnění vztahujícího se ke specifickým individuálním případům) pravidelně, či příležitostně?
 4. Je šíře záběru těchto programů omezena na národní bezpečnost či zahrační zpravodajskou činnost, nebo je širší?
 5. Jak mohou postupovat, soudně či úředně, společnosti v USA nebo EU, pokud chtějí vzdorovat přístupu, sběru či zpracování dat v rámci Prism nebo jiných programů?
 6. Jak mohou postupovat občané EU, aby zjistili, zda jsou dotčeni Prism nebo podobnými programy a jak se to liší od toho, jak mohou postupovat občané USA?
 7. Jak mohou postupovat, občané a společnosti v EU, pokud chtějí vzdorovat přístupu, sběru či zpracování dat v rámci Prism nebo jiných programů a jak se to liší od práv občanů USA?

Pokud jde o hypotetickou možnost zavádění podobých opatření v rámci České Republiky či Evropské unie, tak tam je především nutné mimo jiné upozornit, že celé tzv. „bezpečnostní divadlo“ představuje často pouze záminku pro bezúčelné plýtvání veřejnými prostředky nebo dokonce jejich těžko kontrovatelné rozkrádání a že k měřitelnému omezení skutečných bezpečnostních hrozeb touto cestou často vůbec nedochází. Je známé, že právě rozpočet NSA je jednou z nejhůře kontrolovatelných položek rozpočtu americké vlády - právě proto, že jeho naprostá většina podléhá nejpřísnějším formám utajení a je naprostým opakem našeho požadavku transparentního hospodaření s veřejnými prostředky. Terorismus se každopádně nesmí stát další z mnoha záminek pro preventivní omezování občanských práv a svobod. Údajný tichý dodatečný souhlas většiny amerických občanů s těmito praktikami, prezentovaný médii, nemůže nahradit politické rozhodnutí demokraticky zvolených zástupců - a žádná politická síla otevřeně prosazující takovou míru narušování svobod občanů by podle nás neměla šanci uspět v demokratických volbách.

Kontakt

Michael Polák, garant programového bodu Soukromí, michael.polak@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.