• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pokračování v boji za síťovou neutralitu

Occupy Google Síťová neutralita je základním principem otevřeného Internetu, zajišťuje totiž, aby s daty bylo v rámci sítě nakládáno shodně.

~~READMORE~~

Při projednávání legislativního začlenění principu síťové neutrality jde o konflikt dvou zájmů: poskytovatelů internetového připojení, kteří by rádi zpoplatnili rychlejší přístup na oblíbené stránky, a angažovaných uživatelů, kteří porušení neutrality vnímají jako hrozbu pro Internet, jak ho známe dnes.

Evropský parlament implementaci internetové neutrality prozatímně schválil v prvním kole čtení: Zásada rovného zacházení se všemi soubory údajů a nediskriminace při jejich odesílání musí být zajištěna v celé EU, aby se trvale zabezpečilo, že každý uživatel internetových služeb bude mít ze zásady otevřený přístup ke každému obsahu Internetu.

Česká republika neutralitu řeší v dokumentu Digitální Česko 2.0, ovšem původní záměr o zavedení „opravdové neutrality“ byl rozmělněn, například stanovením „Základních východisek při uplatnění řízení datového provozu“.

Situace v Americe je aktuálně vyhrocená. 10. července bude uzavřena veřejná konzultace k návrhu americké Federální komise pro komunikace (FCC). Pokud bude návrh přijat v původním znění, ovlivní status internetové neutrality a způsobí fatální nerovnováhu zavedením pomalého a rychlého přístupu k obsahu Internetu, přičemž zóna rychlejšího Internetu by byla k dispozici jen pro ty zákazníky, kteří jsou ochotni si připlatit.

V souvislosti s touto událostí je na 10. červenec naplánován i on-line happening za svobodný a otevřený internet. Na jeho propagaci se významně podílí skupina Ocuppy Google, která též okupovala ústředí společnosti Google v Mountain View v Silicon Valley. Několik aktivistů tam bylo zadrženo a vzato do vazby za nedovolené setrvávání na cizím pozemku.

„Někteří tvrdí, že není nutné síťovou neutralitu, představující rovné právo na přístup ke všem datům, začlenit do zákonného rámce, protože je nyní naprosto běžně dodržována. Nesouhlasím. Je lepší narušení rovnováhy zabránit předem, než se pak snažit napravovat a řešit všechny problémy, které vůbec vzniknout nemusely,“ říká Jana Jiříková, garant programového bodu Internet.

Odkazy

Kontakt

Jana Jiříková, pověřený garant programového bodu Internet, jana.jirikova@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.