• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pirátům se nelíbí rušení rychlíkových vlaků na severu Čech

Rychlík Českých drah Ministerstvo dopravy pod záminkou šetření financí zhoršilo regionální dopravu na severu Čech. Piráti zásadně nesouhlasí s globální snahou vyhnat cestující z hromadné dopravy do osobních automobilů. Tento trend je k vidění jak na krajské, tak na celostátní úrovni. Zelenou mají jen páteřní dopravní linky, které jsou dostatečně ziskové. Proti rušení rychlíků protestoval Liberecký kraj i veřejnost. Ministerstvo ale ví nejlépe, co je pro nás dobré.

~~READMORE~~

Ministerstvo dopravy argumentuje, že kvůli rostoucím cenám energií se některé spoje nevyplácejí. Toto prohlášení považujeme za skandální. Ministerstvo by si mělo uvědomit, že je tu pro lidi a ne pro zisk. Hromadná doprava, zejména železniční, je až na výjimky prodělečná. Tudíž vybrané jízdné nepokrývá náklady a zbývající část nákladů dopravcům proplácí objednavatel dopravy. To jsou v případě osobních vlaků kraje a v případě rychlíků ministerstvo dopravy. Stejně tak bychom mohli pro nevýdělečnost zrušit veřejné osvětlení nebo eskalátory.

V hromadné dopravě je podstatný síťový efekt. Pokud člověk někam jede, musí jet i zpět. Pokud poslední rychlík z Liberce do Ústí nad Labem odjíždí v 16:28, jen málokdo použije vlak na celodenní výlet do Liberce. Posunutí spojů do nevhodných časových poloh je první krok k omezení dopravy, posléze zastavení, prodání dráhy do šrotu a zalití asfaltem.

Dnes je situace taková, že dopoledne se člověk dostane kam potřebuje relativně bez problémů, ale večerní cesta domů je problematická. Někdy může jet pomalým osobním vlakem, nepohodlným autobusem, a nebo nejlépe autem. Řada lidí by proto velmi přivítala večerní vlaky, které zajistí dopravní obslužnost i po tzv. dopravní špičce, která je ale mnohdy uměle vytvořená - právě proto, že v lepší časy to nejede.

Piráti jednoznačně podporují hromadnou dopravu pro svou ekologickou i ekonomickou přínosnost. Nebylo by pak třeba stavět megalomanské silniční stavby. Piráti chápou dopravní obslužnost jako službu občanům, nikoliv jako ziskový projekt. Dobře fungující veřejná doprava má za následek zvýšenou fluktuaci turistů, lepší možnosti dojíždění do práce a méně ucpaná centra měst.

Kontakt

Bc. Zdeněk Štěpánek, garant programového bodu Doprava, zdenek.stepanek@pirati.cz, +420 776 189 619

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.