• @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Piráti souhlasí! Legalizujme všechny omamné a psychotropní látky!

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) v květnu vydalo každoroční Evropskou zprávu o drogách. Nová strategie boje proti drogám začíná fungovat.

~~READMORE~~

Jak z reportu vyplývá, v průběhu roku 2012 bylo v Evropě nahlášeno 73 nových psychoaktivních látek. Jednalo se převážně o syntetické psychoaktivní látky (25x-nBome, DOx, MDPV, atd.), které se k nám dostávají nejčastěji z Číny. Nové látky vznikají neustále, než je však justice zaregistruje, nebude – ačkoli mohou být o mnoho škodlivější než nelegální látky na „trhu“ - jejich užívání nijak postihováno. Proto je kriminalizace držení a užívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL) zcela nemístná. V praxi totiž lidé nepřestanou OPL po jejich kriminalizaci užívat, zato často užívají neprověřené, někdy i „nařezané“ OPL. I proto jsou Piráti pro legalizaci držení a užívání OPL. Svobodný občan, pokud je státem brán za samostatně myslícího, má právo rozhodovat sám za sebe a o sobě. Společnost by měla drogy dělit podle jejich škodlivosti a ne podle toho, jak se to hodí lobbistům. Výzkumy prokazatelně ukazují, že ač je spousta OPL méně rizikových než alkohol, velká část populace je nelogicky přesvědčena o opaku.

S legalizací přicházíme také z důvodu potřebné sociální reintegrace. Úroveň poskytování služeb v této oblasti není dostačující. V současnosti reintegrace zahrnuje zlepšování sociálních dovedností, podporu vzdělávání i zaměstnatelnosti a řešení potřeb bydlení. Z údajů o klientech, kteří v roce 2011 nastoupili specializovanou léčbu závislostí vyplývá, že zhruba polovina z nich byla nezaměstnaná (47 %) a téměř každý desátý neměl stálé ubytování (9 %). V této skupině byla také běžná nízká úroveň vzdělání, přičemž 36 % dosáhlo pouze základního vzdělání a 2 % dokonce nedosáhla ani této úrovně. Přístup ke službám je navíc často podmíněn; například abstinencí dané osoby nebo stálým bydlením - což však právě vylučuje některé z osob, které podporu potřebují nejvíce.

„OPL jsou dobrý sluha, ale špatný pán a platí, že OPL nejsou špatné; špatní jsou lidé, jež je neuváženě užívají. Proto se snažíme otevírat oči a celkově zvýšit drogovou informovanost společnosti, která je v dnešní době postavena jen na mystifikaci a nepodložených faktech,“ říká garant programového bodu Drogy Michal Ketner.

Kontakt

Michal Ketner, garant programového bodu drogy, michal.ketner@pirati.cz, +420 723 687 880

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
stanoviska/pirati_souhlasi_legalizujme_vsechny_omamne_a_psychotropni_latky.txt · Poslední úprava: 24.06.2013 16:08 autor: Adam Zabransky