• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Piráti si cení památek a kulturního dědictví a aktivně se zapojují do jejich ochrany

Fukušima krabice Umění je nenahraditelným zdrojem svobodné kultury. Možnost inspirovat se, kopírovat a dále rozvíjet to, co doba zanechala v architektuře, hudbě, malbě či divadle, je dnes dostupná miliardám lidí. Odborná a systematická péče o odkazy kulturního dědictví, jejich zachovávání a zpřístupnění každému považují Piráti za jedno z nejdůležitějších poslání moderní společnosti.

~~READMORE~~

Současný trend je však spíše opačný: péče o kulturní dědictví v České Republice selhává. Jestliže dřívějším důvodem tohoto selhání byly důvody náboženské či ideologické, dnes jde především o důvody komerční. Piráti se aktivně zapojili např. do protestů proti bourání domu č. 47 (Kozákův dům) na Václavském náměstí v Praze a patří mezi iniciátory petičního výboru za zachování módního domu Ostravica-Textilia v městské památkové zóně v Ostravě.

Piráti chtějí například prosazovat, aby odborná vyjádření Národního památkového ústavu byla pro orgány státní správy závazná, či zavést kvalifikační požadavky v oboru památkové péče na zaměstnance úřadů zodpovědných za její naplňování. Chtějí vytvořit koncept systematické a dlouhodobé péče o kulturní památky, která by se například díky moderním technologiím mohla efektivně opírat o dobrovolnickou práci. Prosazují zároveň možnost efektivního dohledu orgánů státní správy nad stavem památek a dodržovaní povinnosti vlastníka památky. Z dlouhodobého hlediska chtějí Piráti podnítit takové společenské prostředí, ve kterém vlastnictví zavazuje a motivuje tak vlastníka k odpovědné péči.

V případě veřejných staveb a staveb významně ovlivňujících charakter veřejného prostředí Piráti požadují architektonické soutěže jako nezbytný standard. Jsou přesvědčeni, že budoucí kulturní památky a architektonické skvosty nevzniknou z výběrových řízení na nejnižší cenu stavby. Usilujeme o architektonické a urbanistické soutěže, které zohlední i jejich kulturní přínos a zároveň vytvoří důstojné prostředí pro člověka 21. století.

Knihovny, galerie a muzea jsou místem setkávání, sdílení informací, vzdělávání a seznamování společnosti s kulturním dědictvím. Piráti si uvědomují důležitost těchto institucí i v podmínkách digitálního věku a jejich činnost a další rozvoj podporují. Zavazují se ale také financovat veřejné instituce výhradně jako transparentní organizace.

Památky a kulturní dědictví si zaslouží stejně jedinečnou péči a veřejnou podporu, jak jedinečné jsou ony samy. Veřejná finanční podpora by měla být několikaúrovňová a v prvé řadě směřovat tam, kde selže osobní odpovědnost vlastníka nebo provozovatele. Finance by měly být vypláceny pouze v rámci transparentních dotačních řízení ze strany státu (kraje, města, či obce). Ochrana kulturního dědictví by vždy měla usilovat o podporu občanské společnosti a v maximální možné míře spoléhat na dobrovolnou práci (nadace, občanská sdružení, iniciativy, spolky) a také o podporu jednotlivců.

Piráti chtějí využít moderních postupů, jako je např. fundraising, podporu pomocí dárcovských SMS či bitcoinových plateb (přímo na místě podpořit platbou danou památku či instituci), načítání QR kódu z informační cedule, vtipná nebo poučná virální videa a komunitní pomoc obecně.

Zachovávat kulturní dědictví znamená upevňovat základy, na kterých stojíme sami a na kterých budou jednou stát i naše děti.

Odkazy k tématu:

http://www.pirati.cz//program/kultura

http://www.pirati.cz/rp/program/architektura

http://www.pirati.cz/rp/program/pamatkova_pece

http://www.piratstvi.cz/proti-nespravedlnosti

http://ostravica-textilia.cz/

Kontakt

Jaroslav Němec, garant programového bodu Kultura, jaroslav.nemec@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.