• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Piráti proti novému Cizineckému zákonu

Policie imigrace Cizinci v ČR dnes nemají na růžích ustláno. Už dnes je extrémně složité získat např. pracovní povolení, které je potřeba pro jakoukoli krátkou brigádu. Pokud má někdo za partnera cizince/cizinku, již dnes musí podstupovat téměř ponižující kontroly od úřadů, kdy cizinecká policie kontroluje, jak spolu manželé žijí, zve je na oddělené výslechy, kde jim pokládá až absurdní otázky, a vyzvídá podrobnosti z jejich rodinného života. Dokonce zjišťuje i podrobnosti od sousedů. Bude ale hůř! Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh nového Cizineckého zákona a všechno, co již nyní bylo složité, bude ještě složitější.

~~READMORE~~

Nový zákon výrazně zhoršuje podmínky pro získání pracovního povolení, zpřísňuje pravidla pro podnikatele ze zahraničí (bude se například posuzovat, zda se cizinec skutečně a významně podílí na chodu společnosti), což vede k omezování svobody podnikání. Bude velmi snadné zamítnout nebo ukončit trvalý pobyt, což povede ke zhoršení postavení cizinců s trvalým pobytem. Nově budou muset mít povolení k pobytu i občané EU a poprvé budou muset o povolení k pobytu žádat i občané ze Slovenska. V důsledku zákona také budou mít rodinní příslušníci občanů ČR horší postavení než rodinní příslušníci občanů ostatních zemí EU.

„Již dnes musí cizinci v rámci pobytu v ČR podstupovat složité administrativní kroky. Jsou diskriminovaní např. v přístupu k trhu práce, nebo v přístupu ke zdravotní péči. Novým zákonem se jim však život ještě více zkomplikuje a dá se předpokládat, že nový zákon povede k prohloubení sociálních problémů zde žijících cizinců a jejich rodin,“ říká na adresu nového zákona Viktor Mahrik, garant programového bodu Rovnoprávnost.

Jako Piráti musíme nový cizinecký zákon odmítnout. Pokud vám není jedno, jak se náš stát staví k cizincům, vyjádřete svůj názor pod petici, kterou připravilo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Kontakt

Viktor Mahrik, garant programového bodu Rovnoprávnost, viktor.mahrik@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.