• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Piráti odmítají násilí a projevy nenávisti nejen v Českých Budějovicích

Budějovicefoto Piráti podporují shromáždění českobudějovických občanů, kteří chtějí usilovat o konstruktivní dialog, dobré sousedské vztahy a dát najevo striktní nesouhlas s násilím a projevy nenávisti. Věříme, že ani většina obyvatel Českých Budějovic s děním posledních týdnů nesouhlasí a chce pomoci situaci uklidnit. Také vyzýváme občany, aby si uvědomili zodpovědnost plynoucí ze svobody projevu a sdílení informací a nepřispívali k šíření lživých zpráv.

~~READMORE~~

Dnes, v pátek 12. července 2013 se na Piaristickém náměstí koná shromáždění. Vystoupí zde aktivní občané, kteří se rozhodli připojit k prohlášení OBČANÉ BUDĚJOVIC NESCHVALUJÍ NÁSILÍ A PROJEVY NENÁVISTI. Jsme přesvědčeni, že právě intolerance a dokonce aktivní účast členů majority na násilných „řešeních“ jsou největším problémem města; nikoliv údajně nesnesitelné chování romské komunity. Záminkou k rozpoutání nepokojů přitom byla dětská rvačka na pískovišti. V sobotu 29.6. pak došlo k selhání policie, jež před pochodem, který několik kilometrů doprovázela, nedokázala ochránit pokojné shromáždění na sídlišti Máj a v rozporu se zákonem je rozpustila. Policie ani nedokázala zabránit škodám na majetku v pouliční bitce, kde násilí páchali i místní občané. Zároveň doufáme, že se neprokáží jako podložená podezření na přítomnost policejních provokatérů v jinak profesionálně zvládnutém zásahu dne 6. července.

Prosíme doposud mlčící a nenávistí nezaslepenou většinu obyvatel, aby se s námi pokusila zastavit tuto násilnou spirálu, odmítla uplatňování kolektivní viny a aby začala vyvíjet tlak na radnici ke konstruktivnímu jednání. Pokusme se napravit nyní nepřátelskou atmosféru ve městě! Dejme najevo, že možnost žít v našem městě není podmíněna tou „správnou barvou kůže“, ani tím „správným názorem“. Nešiřme neověřené zprávy, či dokonce očividně lživé fámy, namířené proti Romům a najděme odvahu upozornit i své známé, pokud tak činí! Jinak se možnosti, které nám nabízí svoboda šířit informace, obrátí proti nám.

„Události v našem městě, jaké si tu ještě před pár týdny snad nikdo nedokázal představit, by měly být varováním všem. Máj, dokonce ani Volfova ulice, nejsou hororové místo, jak by asi očekávali mimobudějovičtí. Místní si stěžují především na nezaměstnanost Romů, hlučné chování v noci a strach z kriminality, jejichž původcem je převážně mládež, a to ne výlučně romská. Aniž bych chtěl zlehčovat negativní zkušenosti, každý v Budějovicích se zdá mít známého nebo alespoň známého svého známého, který má negativní zkušenosti s romskou menšinou a postupem let se pro mnohé stalo běžným uplatňovat kolektivní vinu, zatímco podobné zkušenosti s etnickými Čechy jsou pro ně nepodstatné. Město podporu soužití na Máji dlouhodobě zanedbává. Sice investovalo desítky milionů do rekultivace sídliště, nicméně komunitní centrum i po dlouhých letech zůstává jen na papíře, přítomnost městské policie je právě zde nedostatečná. Majorita a Romové spolu až na výjimky neumí komunikovat, nevěří si a mají ze sebe strach. Pokud selhalo město, ani od místních obyvatel žádné společné akce či projekty, které by mohly zúžit propast mezi nimi, nevycházely. Mezi Romy i některými „bílými“ žijícími ve „Volfovce“ a aktivisty, které jsme měli možnost slyšet na sobotním, již druhém pokojném shromáždění, se zdá být vůle to změnit. Otázkou však je, zda je to v situaci, kdy nezanedbatelná část budějovických spatřuje řešení pouze v násilí, vůbec možné. Pochody končící násilnými střety s policií skutečně nic nevyřešily, atmosféra a situace ve městě snad nikdy předtím nebyla tak špatná. Přesto se pochody mají opakovat. Často jsem příjemcem očividně smyšlených protiromských emailů, v posledních dnech se však naplno ukázalo, jak snadno, ne-li přímo s potěšením tvůrců, vznikají fámy. Tři příklady za vše: Po prvním pochodu kolovala fáma o zabitém čtrnáctiletém chlapci – nebyla-li zcela smyšlená, pak šlo o situaci zaznamenanou na videu, kde se po útoku na jednoho Roma na útočníka seběhla „přesila“ Romů shodila ho na zem a několikrát do něj kopla. Sám jsem byl svědkem, kdy telefonující paní vyprávěla do telefonu, jak na dříve zmíněném pokojném shromáždění, jehož jsem byl účastníkem, „cikáni měli mecheche“ a „brousili si sekery“, a z jiného zdroje, jak „čekali s lopatami a tyčemi“. Další fáma vznikla o den později, kdy na Facebooku vzbudila rozruch fotka asi desítky policejních aut a davu Romů. Jako vítané vysvětlení se objevilo, že zhruba dvacet Romů požadovalo po starším pánovi peníze. Mohu-li věřit svědectví mého známého (který zase naznačoval, že se jedná o „pozitivní diskriminaci“), pak zase šlo o nepřiměřenou reakci policie na hlášení o dvou opilcích pokřikujících rasistická hesla. Neměl jsem čas informaci ověřovat; kde je pravda, jsem tedy nevěděl (dodatečné informace). Uvítal bych, kdyby si i jiní občas přiznali, že nevědí,“ popisuje situaci Ivo Vlasatý, člen Pirátské strany a signatář prohlášení Občané Budějovic neschvalují násilí a projevy nenávisti.

Kontakt

Viktor Mahrik, garant programového bodu Rovnoprávnost, viktor.mahrik@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.