• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti mají zásadní výhrady k novele zákona o vodovodech a kanalizacích

Vodovod

Piráti nesouhlasí s problematickou změnou zákona o vodovodech a kanalizacích. Podle něj mají být náklady na opravy často zanedbaných přípojek přeneseny přímo na občany ve prospěch regionálního monopolního dodavatele.

Dosavadní úprava určovala, že náklady na opravy a údržbu vodovodní a kanalizační přípojky uložené v pozemku na veřejném prostranství hradí provozovatel vodovodu. Podle novely by měl náklady na tyto opravy a údržbu hradit vlastník přípojky.

„Jde o nepřípustnou změnu zejména povinnosti a práva provozovatele vodovodu nebo kanalizace a vlastníka přípojky. Tímto způsobem se jednostranně zvýhodňují provozovatelé vodovodu, kteří si mohou ponechat část odpisů, které měly být na podobné náklady použity,“ říká místopředsedkyně Pirátů Lenka Matoušková a dodává, že změna zákona přichází v době, kdy končí životnost mnoha stávajících rozvodných soustav a jejich provozovatelé se tak snaží přenést finanční odpovědnost za ně na konečného spotřebitele. Ten navíc neměl a nemá vliv na to, v jakém technickém stavu přípojky jsou.

Nově by měl být konečný spotřebitel zodpovědný i za revize - tlakové zkoušky - přípojky. V případě zjištěných nedostatků potom za opravu.

Stanovisko Veřejného ochránce práv

Kontakt

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.