• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti ke konceptu všeobecného základního příjmu

V březnu letošního roku vznikla celoevropská kampaň za všeobecný základní příjem (VZP). Usiluje o projednání VZP na půdě evropské komise za účelem prozkoumání podmínek a navržení cesty pro zavedení VZP na celoevropské úrovni. Jakmile tuto kampaň podpoří minimálně 1 milion Evropanů, bude muset Evropská komise návrh projednat.Vzhledem k počtu obyvatel Evropy, který čítá přes 700 milionů, je to cíl reál

~~READMORE~~

Piráti v ČR tuto iniciativu sledují. Podobně jako i v jiných zemích (např v Německu Piráti ve spolupráci s dalšími dvěma stranami již požadují zřízení komise v parlamentu), tak i Piráti v ČR o VZP živě debatují.

Překlad části programu německých Pirátů zabývající se BGE (VZP):

My Piráti se zasazujeme o zavedení bezpodmínečného základního příjmu, který naplňuje cíle „právo na zajištění živobytí a sociální spoluúčasti“ programu naší strany.
Měl by zajistit existenci a umožnit účast na sociálním životě, představuje individuální právní nárok a musí být zaručen bezpodmínečně a bez nutnosti práce nebo jiné protihodnoty. Víme, že bezpodmínečný základní příjem výrazně změní paradigmata sociálního státu. Proto místo klasické stranické politiky musí být jeho realizace provázena širokou účasti občanů.
Vybereme řadu specialistů, kteří se již léta bezpodmínečným základním příjmem zabývají. Chceme tím podpořit širokou diskuzi na politické scéně Spolkového sněmu a hlavně informované diskuse ve společnosti.
Chceme zřídit vyšetřovací komisi v německém Bundestagu, jejímž cílem bude konkrétní zpracování, výpočet nových a vyhodnocení stávajících základních příjmových modelů. U každého konceptu budou veřejnosti zdůrazněny a objasněny pravděpodobné následky, výhody a nevýhody.
Zároveň se budeme v Bundestagu zasazovat o to, abychom do konce svého funkčního období vytvořili právní základ pro referenda na federální úrovni. Ta by měla umožnit občanům se podle závěrů vyšetřovací komise rozhodnout o základním příjmů a dalších příjmových modelech v přímém hlasování. Za účelem rozhodnutí z více možností zároveň je třeba provádět referenda preferenční hlasovací metodou.
Do zavedení bezpodmínečného základního příjmu Piráti prosazují celostátní zákonnou minimální mzdu.

Piráti vyzývají občany k hledání informací o VZP, k diskuzi a sdílení. Dobrým zdrojem informací je např. http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/zakladni.prijem.

I my jsme znepokojeni současným stavem nezaměstanosti, který byl na konci března 587 tisíc lidí, což je po letošním únoru druhé nejvyšší číslo v historii Česka. Evropská iniciativa poukazuje na možnost ničím nepodmíněného základního příjmu. Čeští Piráti již déle diskutují o tom, zda se jedná o způsob, jak se s narůstající technologickou (strukturální) nezaměstnaností vyrovnat, a tím zároveň utlumit vzrůstající existenční nejistoty. Na rozdíl od jiných politických stran si uvědomujeme, že tzv. vytváření pracovních míst je většinou pouhá iluze a tyto sliby považujeme za pokrytecké a populistické. Dynamická tržní ekonomika je slučitelná s inteligentně koncipovaným sociálním státem. Pokud se některé dosavadní instituce a mechanismy sociálního státu ukazují jako přežilé, je nutno hledat a zavádět nové,“ vysvětluje pirátský postoj Martin Shánil, garant programového Sociální systém.

Kontakt

Martin Shánil, garant programového bodu Sociální systém, martin.shanil@pirati.cz,

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.