• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti k semináři o TTIP

ilustrační obrázek Dne 3. února 2016 proběhl na půdě Poslanecké sněmovny diskuzní seminář s názvem TTIP - zájmy, moc a demokracie. Seminář zaštítil poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), který tak umožnil kritikům dohody konečně prezentovat své četné výtky k dohodě.

~~READMORE~~

„TTIP je i po roce hrozba. Celý uplynulý rok nás ujišťují, že vyjednávání budou transparentní, ale to stále není pravda. České ministerstvo průmyslu posun udělalo, ale co Evropská komise? Tento trend je viditelný i na rozpacích poslanců, kteří se necítí být informováni,“ říká Ondřej Profant garant svobody informací.

Piráti na semináři prezentovali své dlouhodobé postoje, níže si můžete přečíst jejich diskuzní příspěvek vycházející z tématických okruhů semináře.

Charakteristika

Nesouhlasíme s monstrózním rozsahem dohody, který pokrývá velké množství regulovaných odvětví. Jsme přesvědčeni, že k jednotlivým regulatorikám je třeba přistupovat s vědomím rozdílných standardů a specifik nastavených procesů. Proto si myslíme, že je vhodné rozdělit dohodu na menší a specializovanější texty, které by nebyly podřízeny nějakému termínu odevzdání a umožnily by tak přirozený vývoj dialogu mezi regulatorními autoritami.

Stále nevíme, jakým způsobem bude dohoda přijímána. Jsme si vědomi toho, že existují kritéria, dle kterých je finální text předkládán ke schválení na úrovni EU, nebo členských států, přesto tato skutečnost na veřejnosti nebudí velkou důvěru ve vyjednávání vedené EK, které zcela oprávněně čelí kritice za svou netransparentnost.

Geopolitika

Zahraničněpolitický aspekt dohody nám nevyhovuje z důvodu přílišné orientace na zájmy USA. Domníváme se, že EU je dostatečně životaschopná vlastní zahraničněpolitické agendy, ne aby jen přejímala postoje USA, jakkoliv tyto postoje mohou být zbrklé, nedomyšlené či přímo špatné.

EU má podle našeho mínění příležitost stát se „celosvětovým mentorem“ namísto „celosvětového policajta“ USA. V neklidné době mezinárodního terorismu je právě analytický a racionální hlas Evropy zapotřebí, jinak zůstane (ne)řešení světových konfliktů na mocnostech jako USA, Rusko a Čína.

Ekonomika

Rozhodně podporujeme odstranění cel a jiných nesmyslných poplatků, které považujeme za přežitek ze středověku. Volný pohyb zboží a služeb je pro nás důležitý, ovšem za předpokladu dodržení relativně vysokých a historicky těžce vydobytých standardů evropské kvality.

Myslíme si, že je vhodné varovat před hesly typu „obchod nadevše“, koneckonců odstrašujících příkladů lze nalézt v různých odvětví dost. Důležitá je i dostatečná vzájemnost dohody. V souvislosti s tím považujeme za podstatné zmínit nepřístupnost veřejných zakázek ve Spojených státech, kde jsou místní dodavatelé výrazně protekcionalistickým způsobem zvýhodňováni.

Kontakt

Ondřej Profant, garant programového bodu Svoboda informací, 607 580 015, ondrej.profant@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.