• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Nenechme si vzít právo na informace

Reprodukce a další použití obrazů Granta Wooda již bude nadále svobodné

27. 5. 2011 vynesl Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti příznivce Pirátů, Luďka Maděry, průlomový rozsudek, podle kterého platy a odměny z veřejných prostředků nejsou chráněnými osobními údaji, a proto musí být zveřejněny.

~~READMORE~~

Od té doby úřady hledají možnosti, jak informace o výši platů a odměn nadále tajit. Udělaly několik pokusů, ve kterých buď přímo flagrantně demonstrovaly jejich pohrdání Nejvyšším správním soudem (NSS) a jeho rozsudkem (v poslední době, po vynesení rozsudku NSS z 6. 12. 2012 1 As 169/2012-38 rozsudky), nebo se pokusily rozsudek zvrátit přijetím nové zákonné úpravy, podle které by nemusely tyto informace zveřejňovat. Jedná se především o následující akce:

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal 6. a 8. června 2011 tiskové zprávy. Viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=15 (tam vyhledat datum 6. a 8. 6. 2011) V tiskové zprávě z 6. června uvedl:

„Úřad proto prohlašuje, že ani na základě uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu nemíní rezignovat na své dozorové kompetence, a proto bude případy plošného zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry hodnotit vždy za použití testu proporcionality a v případě, kdy shledá, že veřejný zájem na zveřejnění platu konkrétního zaměstnance nepřevážil veřejný zájem na ochraně jeho soukromého života, bude takové jednání sankcionovat“.

V právním státě je absolutně nepředstavitelné, aby jakýkoli úřad vydal tiskovou zprávu, ve které by uvedl, že pokud někdo udělá to, co je podle rozsudku NSS povinný udělat, že ho bude sankcionovat.

Ministerstvo vnitra spolu s Úřadem pro ochranu osobních údajů vydali metodické doporučení, viz www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-infz-pdf.aspx, které je opět v rozporu s rozsudkem NSS.

V roce 2011 byl Poslanecké sněmovně předložený Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=408&CT1=0 (a tam kliknout na Originál dokumentu - Část dvacátá čtvrtá), která zní:

ČÁST dvacátá ČTVRTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

V § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., odstavec 2 zní: „(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, platů, odměn a dalších obdobných plnění poskytovaných z veřejných rozpočtů, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území“.

Tato část je sprostým přílepkem, kdy do zákona o zdravotních službách se zákonodárci pokusili propašovat změnu zákona o svobodném přístupu k informacím a tím zabránit zveřejňování informací o výši platů a odměn poskytovaných z veřejných prostředků. Naštěstí si této s prominutím prasárny všimnul někdo ze Strany zelených, spustili poplach a přílepek neprošel.

Další pokus omezit přístup k informacím udělal jihomoravský hejtman Michal Hašek, viz http://zpravy.idnes.cz/pristup-k-informacim-podle-haska-pockate-si-dele-dozvite-se-mene-pw6-/domaci.aspx?c=A110503_165023_domaci_jw. V tomto pokusu je také zajímavá část týkající se placení nákladů za poskytnutí informace.

Jednou z navržených změn je také vybírání zálohy za poskytování všech informací (nyní se platí jen za mimořádně rozsáhlé informace) ve výši pětiny předpokládaných nákladů na jejich zjištění. To proto, aby se omezily případy, kdy někdo požádá o informaci, pak už ale nezaplatí úhradu a práce úředníků tak přijde vniveč.

„Byl to pokus odradit žadatele o informace požadováním nereálných, zcela nesmyslných úhrad. Po mně například požadovali pracovníci zlínského magistrátu více než 32 tisíc korun (ekvivalent mého důchodu za 2,6 měsíců) za „vyhledání a zpracování“ informace o mimořádných odměnách vedoucích oddělení a odborů,“ líčí své zkušenosti Luděk Maděra.

Další pokus omezit přístup k informacím udělala vláda spolu s Ministerstvem vnitra, viz http://www.mvcr.cz/clanek/vyjadreni-ministerstva-vnitra-k-pripravovane-novele-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx. Tento pokus vyvolal vlnu odporu a Ministerstvo vnitra couvlo (http://www.novinky.cz/domaci/284273-demonstranti-v-maskach-ministru-protestovali-proti-zmenam-v-pristupu-k-informacim.html, http://www.denikreferendum.cz/clanek/14283-pirati-vyhlasili-den-infozadosti).

Posledním pokusem zamezit zveřejňování informací o platech a odměnách úředníků placených z veřejných prostředků, to znamená našich daní, je správní řízení, které zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů s Vrchním státním zastupitelstvím, viz například http://www.novinky.cz/domaci/293711-bradacova-zverejnila-platy-zalobcu-ted-po-ni-jde-urad-na-ochranu-osobnich-udaju.html. Zahájit správní řízení s kýmkoli, kdo udělal to, co bylo na základě rozsudků soudů jeho povinností a vyhrožovat pokutou do 5 milionů korun, svědčí o naprosté ztrátě soudnosti pracovníků tohoto úřadu.

„Je na nás se proti této nehoráznosti rozhodně postavit a dát najevo, že si něco takového už nenecháme líbit. Postavme se společně proti této neuvěřitelné drzosti, například zorganizováním petice za zrušení Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je nesmyslnou trafikou pro bývalého pražského primátora, který předvedl své manažerské schopnosti při povodni. Zvažte možnosti, navrhněte, co dělat a pojďme bojovat o naše práva,“ říká Luděk Maděra.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.