• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Nejcennější dokument v historii www

Www Je tomu už dvacet let, co se vědci dobrovolně vzdali svého práva patentovat World Wide Web (WWW, nebo také zkráceně web). Úředníci v CERNu, Evropské organizaci pro jaderný výzkum, kde síť vznikla, napsali: „CERN se vzdává všech vlastnických práv na tento kód, a to ve formě zdrojové i binární, a všem je dáno povolení jej používat, kopírovat, měnit a šířit.“ Zní to jako suchá věta z úředního dokumentu, ale onen dokument představuje okamžik, kdy web vstoupil do veřejného vlastnictví. To je rozhodující moment ve vzniku internetové sítě, jak ji dnes známe.

~~READMORE~~

Mark Lemley, expert ze Stanfordu na autorské právo, napsal: „Je docela dobře možné, že síť mohla být patentována. Silný patent by byl poslal inovaci zcela jinou cestou. V té době se plánovala spíš „informační dálnice“, tj. centralizovaná, vládou řízená síť, která měla šířit pouze televizní vysílání a jiný jí schválený obsah. Web se vytvořil zespodu, zatímco vláda a telekomunikační korporace plánovaly, jak něco postavit shora dolů. Patent přesně tohle mohl změnit – decentralizovaný systém na ten centralizovaný – a všichni bychom dnes kvůli tomu byli ochuzeni.“

„Připojuji se k ocenění správného rozhodnutí těchto prozíravých lidí. Rozhodnutí, které dnes podstatně přispívá k rozvoji znalostí a vzájemného porozumění všech lidí na celém světě,“ vítá postoj CERNu Libor Špaček, garant programového bodu Mezinárodní vztahy.

V dnešní době, kdy se svět technologie topí v moři patentových kauz, možná stojí zato na chvíli uctít moment, kdy se skupina vědců vzdala svého práva na patent, a tak dala světu www.

Kontakt

Libor Špaček, garant programového bodu Mezinárodní vztahy, libor.spacek@pirati.cz, 721 209 541

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.