• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ministerstvo životního prostředí a vláda ČR neplní své sliby. 8 let slibovaná a potřebná novela zákona o odpadech nebude

Kontejnery Vláda schovává svou neschopnost za neochotu lidí třídit odpad, a přitom jim k tomu stát ani nepřipravuje půdu v legislativě, ani nijak nezlepšuje strategii odpadového hospodářství. Nejen, že ČR neplní závazky vůči odpadovému hospodářství, které si stanovilo v souladu s EU legislativou, navíc není MŽP celých osm let schopno předložit požadovanou novelu zákona, která by umožnila obcím a krajům lépe zavádět progresivní způsoby nakládání s odpady, jak je tomu zvykem v ostatních členských státech EU. Namísto prevence vzniku odpadů a zlepšení recyklačních procesů v odpadovém hospodářství přichází jen s podporou spalování odpadů, které je v řadě ohledů problematické.

~~READMORE~~

Namísto racionálního vývoje podle trendů v EU vláda přistoupila na návrh ministra Kuby a ministra Chalupy (oba ODS) zastavit zákon o odpadech a přes výtky EU bude stát směrovat podporu do předražených a po mnoha stránkách neefektivních spaloven odpadů. Unie bude v letech 2014 až 2020 investovat do odpadového hospodářství jen v zemích kde bude odpadové hospodářství postaveno na předcházení vzniku odpadů a recyklaci.

„Pirátskou stranu silně znepokojuje tento vývoj, jelikož v praxi to bude znamenat, že chybějící finance bude stát kompenzovat ze zvýšených plateb za nakládání s odpady. Jako obvykle občané budou platit za chyby a neschopnost volených zástupců. Nedostatky systému nakládání s odpady nejsou a ani nebudou odstraněny a ČR nadále bude patřit mezi kritizované a zaostávající státy v tomto odvětví. Před námi je nejen Rakousko či Belgie, ale hravě nás už předčí i státy jako Estonsko a Slovinsko. Nadále tak budou v nenávratnu mizet cenné druhotné suroviny za cca tři miliardy korun ročně. A mnoho desítek miliard korun z veřejných financí bude vyplýtváno na předražené spalovny odpadů podle plánů obou ministrů. Z klíčových dokumentů je zřejmé, že ČR utopí ve spalovnách až 65 miliard korun, pokud vláda přistoupí na plány výstavby spaloven v představené koncepci,“ říká Jan Nezhyba, garant programové komponenty Životní prostředí.

Podle Pirátské strany je v prvé řadě namístě dodržet již stanovené cíle odpadového hospodářství a vynaložit úsilí na jejich plnění, kde doposud ČR nevyčerpala veškeré možnosti vedoucí k jeho zlepšení. Největší rezervy jsou dle odpadových expertů v bioodpadech, za které jsme také nejvíce kritizováni ze strany EU. Je na místě, aby vláda za tento dlouhodobě neutěšený stav vyvodila patřičné důsledky, namísto vládou oblíbené koncepce kompenzace přes peněženky občanů. Jako jeden z motivačních prvků se nabízí po světě rozšířený systém „Pay By Weight“ (plať za hmotnost odpadu), čili co vytřídíte, neplatíte.

Dle názoru Pirátů tento příklad jasně ukazuje na nekoncepčnost vydávaných rozhodnutí, jakousi dysfunkci MŽP, které je objektivně spíše už jen pod resortem MPO. Obě ministerstva nepochopitelně staví spalovny z environmentálního i ekonomického hlediska nad propracovaný systém nakládání s odpady, přitom v zahraničí je tomu přesně naopak. Těžit z toho budou jen teplárenské a energetické skupiny investorů čekající na finanční zvýhodnění a pobídky ze strany ČR. Kam tato strategie vede, jsme měli možnost se přesvědčit v případě fotovoltaických elektráren.

Kontakt

Jan Nezhyba, garant programové komponenty Životní prostředí, jan.nezhyba@pirati.cz, 739 593 364

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.