• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Mezinárodní dny soukromí a boj proti sledování

INDECTLab Prvního června proběhl další IDP neboli Mezinárodní den soukromí. Dlouhodobým cílem těchto celosvětových decentralizovaných akcí je upozornit na rizika, která hrozí osobnímu soukromí ze strany státních i soukromých subjektů.

~~READMORE~~

Boj proti sledovacím systémům je jednou z priorit Pirátské strany. Stejně jako chceme u veřejných institucí prosadit co nejtransparentnější fungování, považujeme za důležité, aby soukromí fyzických osob bylo respektováno a osobní údaje občanů nebyly bez řádného rozhodnutí soudu poskytovány třetím stranám (mnohdy bezpečnostním složkám nebo soukromým podnikatelským subjektům z jiných států).

Piráti proti projektům typu Velkého Bratra vedou dlouhodobou a vytrvalou kampaň. V rámci mezinárodních protestů se už několikrát zúčastnili demonstrací nebo je přímo sami pořádali, rovněž uspořádali hudební koncert s doprovodným vzdělávacím programem zaměřeným proti výzkumnému projektu INDECT.

„V rámci IDP lidé neprotestují jen proti sledování jejich pohybu, chování a návyků. Vzhledem k tomu, že totalitní praktiky jsou navzájem propojené, slouží akce IDP ke soustředěné spolupráci jednotlivců i skupin, které si dobře uvědomují, že od státního dohledu zbývá jen krůček ke státní cenzuře. Pramálo pak záleží na tom, z jakých důvodů ke sledování a cenzuře dochází. Může to být chiméra dětské pornografie, drakonické uplatňování kopírovacího monopolu, který nemá v informační společnosti co pohledávat, všeobecný strašák v podobě teroristických hrozeb, nebo z těch nejnovějších třeba takzvaná rizika zneužívání Internetu pro prodej a distribuci drog. Všechny tyto důvody jsou vycucané z prstu a ani v nejmenším nereflektují pravé příčiny porušování daných zákonů,“ vysvětluje význam Mezinárodních dnů soukromí Ondřej Profant, garant programového bodu Svoboda informací.

Účast na posledním IDP, který se konal 23.2.2013, byla nejvýraznější v USA, Velké Británii, Francii a Německu. V Německu s přípravou protestních akcí a petic výrazně pomohla tamější Pirátská strana.

Čeští Piráti nehodlají svůj boj za svobodu jednotlivce vzdát a již na 8.6. připravují vlastní protestní pochod k Pražskému hradu, kterým chtějí poukázat na nebezpečí, jež je obsaženo v každém projektu plošného sledování.

Kontakt

Ondřej Profant, předseda KS Praha a garant programové komponenty Svoboda informací, ondrej.profant@pirati.cz, + 420 607 580 015

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.