• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Média veřejné služby potřebujeme

Se znepokojením zaznamenáváme snahy některých politiků zlehčovat význam médií veřejné služby. Pirátské stanovisko je takové, že veřejnoprávní média musí zůstat zachována a být zárukou objektivního informování obyvatel. Jejich význam se prohlubuje v situaci, kdy podstatnou část soukromých médií vlastní ministr vlády. Ve fungování a financování veřejnoprávních médií je ovšem nutné neprodleně učinit změny.

~~READMORE~~

Financování médií veřejné služby musí zaručovat jejich nezávislost nejen na momentálně vládnoucích politicích, ale i na bohatých korporacích. Model koncesionářských poplatků byl vyhovující v polovině minulého století. V dnešní době je naprosto archaický a absurdní. Protože nějaké zařízení, kterým je možné přijímat signál, má dnes prakticky každý, je aplikace tohoto zastaralého principu prakticky „daní z hlavy“ v konstantní výši. Je velmi nespravedlivé, aby tuto daň platil ve stejné výši člověk pod hranicí životního minima, stejně jako milionář či bohatý politik. Proto jsou Piráti pro vyvolání celospolečenské diskuse a následnou změnu, jak provozování tak i financování médií veřejné služby zajistit do budoucna.

Samotná změna financování totiž nezávislost a objektivitu nezajistí. Je nutné změnit i způsob kontroly a řízení. Mediální rady by měly být nezávislé na politicích, mít právní subjektivitu, aby mohly samy zadávat odborné analýzy a monitoring „svých“ médií. Jen tak bude zaručena nezbytná zpětná vazba, díky které je možné práci médí veřejné služby vyhodnocovat a kontrolovat. Dnešní způsob, kdy potřebné analýzy zadává sám ředitel daného media, je absurdní a dovedl nás k současnému žalostnému stavu. Pánové Dvořák s Duhanem sami sobě židli nepodtrhnou. Takže z České televize se stává propagandistický bulvár a z Českého rozhlasu nudná reklama na sebe sama, přinášející jen minimum nových informací.

Ani to však není důvod nad institutem veřejnoprávních médií lámat hůl. V době privatizace a koncentrace informačních monopolů je třeba udržovat i jistou protiváhu, kterou by měla zajišťovat právě média veřejné služby. Je třeba je modernizovat a orientovat i na internet. Kritické názory veřejnosti na svou vlastní činnost nesmí na svých webech cenzurovat, neboť zpětná vazba pomáhá ke zkvalitňování veřejné služby. Financování by mělo jít ze státního rozpočtu a jeho výše by měla být neovlivnitelná momentálními náladami politiků. To lze zajistit například ústavním zákonem, který by rigidně stanovil způsob výpočtu výše finančního příspěvku.

Pak by nebylo možné, aby ředitel ČT servilně obesílal politiky a tázal se jich, zdali jsou s ním spokojeni. Ve správně fungujícím systému médií veřejné služby by ho za to nezávislá Rada neprodleně odvolala. Pirátská strana se bude snažit, aby se média veřejné služby k tomuto stavu blížila, nikoliv se od něj vzdalovala, jako se tomu děje.

Kontakt

Ing. Roman Kučera, garant programového bodu Svoboda projevu, roman.kucera@pirati.cz, 603 268 338

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.