• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Konopí léčí, ale hradit si ho budeme sami

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) totiž tvrdí, že neexistuje studie prokazující pozitivní účinky léčebného konopí na kvalitu života pacientů nebo vliv na zlepšení průběhu nemoci. Proto minulý týden vydal návrhové opatření, které rozšiřuje výčet položek nehrazených ze zdravotního pojištění právě o léčebné konopí.

~~READMORE~~

Dlouhodobé občanské iniciativy pacientů, lékařů a odborníků v posledních letech daly vzniknout „Petici za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum“, kterou do konce roku 2011 podepsalo přes jedenáct tisíc lidí. V reakci na požadavky občanů předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR založila „Společnou pracovní skupinu sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny PČR“(dále jen „Pracovní skupina“). Pracovní skupina se komplexně zabývala problematikou léčebného konopí, jeho získáváním a distribucí pacientům za podmínek maximální kontroly a bezpečnosti celého systému. Úzce také spolupracovala s odbornými lékařskými společnostmi, jako například 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy nebo Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Léčebné využití konopí u nás v rámci průzkumu prováděného výše uvedenou pracovní skupinou podpořilo devět odborných společností. Tyto společnosti vyjádřily zájem o využití konopí při podpůrné léčbě závažných stavů, u kterých může léčebné konopí významně zvýšit kvalitu života a zprostředkovaně nebo přímo zlepšit průběh nemocí, jako např. HIV, zelený zákal, autoimunitní choroby, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a další. Pracovní skupina vyhodnotila jako nejvhodnější řešení tzv. druhou variantu, která umožní po přijetí příslušných legislativních změn v České republice konopí pro léčbu pěstovat, jako léčivo jej dovážet, distribuovat, předepisovat na lékařský předpis s omezením a po kontrole podmínek omezení jej v lékárnách vydávat.

Na základě skutečností zjištěných pracovní skupinou vláda vypracovala a předložila novelu zákona o léčivech, která byla schválena a dne 6.3.2013 i podepsána prezidentem republiky. Důvodem novelizace zákona je podle důvodové zprávy kromě občanských iniciativ také snaha zpřístupnit léčebné konopí nemocným. Léčebné konopí bylo zahrnuto do 1. přílohy zákona o léčivech, což umožňuje nejen jeho využití při klinických studiích, ale také ve standardním léčebném režimu.

Pozitivní účinky dokazují tisíce studií z celého světa a lidé, kteří na tuto často jedinou možnou léčbu čekali dlouhé roky, si ji nyní nebudou moci dovolit, protože léčebné konopí nebude hrazeno ze zdravotního pojištění. Měsíční náklady na léčbu pacienta s rakovinou podle nastavených pravidel vyjdou průměrně na 70 – 115 tisíc Kč.

„Přístup Ústavu považuji za bezohledný, protože u některých skupin pacientů neexistuje žádná náhradní léčba a nebo vyvolává krajně nepříjemné a nebezpečné vedlejší účinky.“, dodává garant programového bodu Drogy, Michal Wagner.

Pirátská strana prosazuje komplexní strategii drogové politiky, která zajistí legální přístup nemocných občanů k novým způsobům léčby. Jak vidíme na příkladech jiných zemí, které tuto politiku prosazují, uvolnění restrikcí vede k postupnému poklesu poptávky. Umožněním legálního přístup nemocných občanů k léčivému konopí dojde ke zvýšení informovanosti obyvatelstva a následné diskuzi. Doposud není známa efektivnější strategie pro léčbu látkové závislosti, proto je žádoucí se v budoucnosti zaměřit na prevenci, maximalizaci dostupnosti léčby, minimalizaci škod a celkové snižování poptávky.

Piráti proto budou připomínkovat návrhové opatření Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, ivan.bartos@pirati.cz, +420 603 415 378

Michal Wagner, garant programové komponenty Drogy: michal.wagner@pirati.cz

Autorem fotografie je PabloEvans

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.