• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Jednání o PRISM: Ticho těch, kdo by měli dbát na naše zájmy, je ohlušující

PRISMrisk Ve Washingtonu se 8. července konalo zasedání skupiny EU-USA, které mělo řešit současný problém masových odposlechů občanů EU americkými tajnými službami. Čeští zástupci se tohoto zasedání vůbec nezúčastnili. Piráti to považují za další příklad naprostého selhání těch struktur státu, které mají zajišťovat bezpečnost svých občanů.

~~READMORE~~

4.7.2013 Pirátská strana publikovala otevřenou výzvu adresovanou ministerstvu vnitra (vedeného toho času ministrem Kubicem), ve které vyzývala k několika bezpodmínečně nutným krokům. První požadavek směřoval k dementování podezření na zapojení našich tajných služeb do špehovacích programů obdobného rozsahu a hloubky. Piráti dále požadovali důrazné ohrazení se proti těmto praktikám páchaných na českých občanech americkou tajnou službou a vyzývali k přijetí adekvátních opatření k jejich omezení do budoucna (jako například přechod k užívání opensource software ve státní správě). Poslední z událostí - neúčast na koordinační schůzce zástupců EU před jednáním s americkými představiteli o programu PRISM - vypovídá přesně o míře ignorování této problematiky a o tom, že se naši zástupci staví k našim občanům a jejich zájmům zády.

Dá se tedy říct, že zatímco je celý svět šokován bezprecendentním šmírováním americkými bezpečnostními složkami, které může mít dopad nejen na osobní soukromí jednotlivců, ale i na konkurenceschopnost evropských podniků, zabývá se česká administrativa jen vnitrostátními hrátkami o moc.

„Čeští politici dokazují, že jim na soukromí jejich obyvatel vůbec nezáleží. Karel Schwarzenberg se dokonce americké NSA zastával se slovy, že podobná praxe je normální, že se prý nedopustila ničeho nezákonného nebo nepřátelského. Piráti šmírování obyvatel za normální nepovažují a budou proti těmto praktikám protestovat, i když jsou pro sběr dat neustále prováděny,“ říká Michael Polák, garant programového bodu Soukromí.

Kontakt

Michael Polák, garant programového bodu Soukromí, michael.polak@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.