• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Je porod věcí rodičů, nebo systému?

Dítě by Hochauer 28. 8. 2013 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti porodní asistentky Ivany Königsmarkové a zrušil předchozí rozsudky nižších soudů.

V odůvodnění je mimo jiné uvedeno, že volba místa porodu je součástí základních lidských práv:

„Ústavní soud připomíná, že moderní demokratický a právní stát je založen na ochraně individuální a nedotknutelné svobody, jejíž vymezení úzce souvisí s důstojností člověka. Tato svoboda, jejíž součástí je i svoboda v osobních věcech, které člověk činí, je doprovázena určitou mírou přijatelného rizika.“

Právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu - z hlediska rodičů - je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních.

Mohlo by se zdát, že tímto činem je ČR blíže svobodné volbě místa a okolností porodu. Bohužel tomu tak není, v ten samý den jiný soud odsoudil porodní asistentku Zuzanu Štromerovou, vyjádření Zuzany Candigliota z LLP si můžete přečíst zde.

Přirozený porod podle doporučení WHO by měl být standardem, ať už jde o porod v nemocničním zařízení, nebo mimo něj. Bohužel ženy, které se nechtějí podvolit zažitým postupům lékařů v porodnicích, stále narážejí na nepochopení a nemožnost prosadit svá práva.

Ještě horší je situace kolem svobodné volby místa porodu, současná česká legislativa prakticky znemožňuje porod mimo zdravotnické zařízení v přítomnosti samostatné porodní asistentky, což je v mnoha jiných zemích naprosto běžné.

„Je nepřijatelné, aby stát zabraňoval svým občanům v naplňování základních svobod. Týká se to jak svobody volby místa a způsobu porodu, tak např. paliativní péče v domácím prostředí.“, říká Kateřina Markéta Matoušková, Pirátka, která má zkušenosti s porodem v nemocnici i doma.

Kvůli této situaci se bude ČR v září zodpovídat před Evropským soudem pro lidská práva, ke kterému se obrátily dvě české ženy. Ten již v podobném případě v roce 2010 odsoudil praxi v Maďarsku, kde byly porodní asistentky rovněž odrazovány od poskytování péče u porodů v domácnosti rodiček. Rozhodnutí naleznete zde.

„To, jak člověk přichází na svět a jak jej opouští, není záležitostí technickou, jak to bohužel často vypadá. Tyto základní mezníky lidského života bychom měli vrátit zpět tam, kam patří, blíže k rodině. Psychologické aspekty začátku a konce života jsou přinejmenším stejně důležité jako aspekty zdravotní a technické. Samozřejmě s vědomím odpovědnosti za rozhodnutí, které v této souvislosti činíme, za své blízké,“ potvrzuje místopředsedkyně Pirátů a psycholožka Lenka Wagnerová.

Kontakt

PhDr. Lenka Wagnerová, 2. místopředsedkyně Pirátů, lenka.wagnerova@pirati.cz, 605 583 724

Kateřina Markéta Matoušková, katerina.marketa.matouskova@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.