• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Boj za soukromí pokračuje

Zabezpečená síť Kromě volební kampaně se Pirátská strana pilně věnuje i svým dlouhodobým tématům, mezi která patří i soukromí občanů. Toto téma všechny ostatní strany buď okázale ignorují, nebo dokonce záměrně bagatelizují.

~~READMORE~~

Ochrana soukromí, která umožňuje rozvoj uvědomělé demokratické společnosti, bývá často narušována. Když pomineme historické a kulturní důvody, které až do dnešního dne přetrvaly z období Studené války, je nutné znovu jasně zdůraznit, že sledování obyvatel a tím zprostředkovanou kontrolu jejich názorů považují Piráti za praktiky, které by v jednadvacátém století neměly mít své místo.

Letošní celosvětová kauza okolo uniklých informací od Edwarda Snowdena, kterého se Pirátské strany v mnoho státech zastaly všemi možnými oficiálními i neoficiálními způsoby, ukázala lidem skutečný rozsah možností zpravodajských služeb. Bylo by však bláhové se domnívat, že NSA je jedinou organizací, která nás sleduje. V rámci Evropské unie i České republiky rovněž existují subjekty a mechanismy, které mají za úkol sledovat a vyhodnocovat naši „společenskou nebezpečnost“. Piráti v této skutečnosti spatřují společenský nedostatek, proto chtějí přispět k informování širší veřejnosti a pomoci jí si osvojit různé způsoby ochrany jejich komunikace. Jedním z příkladů našeho vytrvalého úsilí vzdělávat běžné uživatele je cyklus přednášek o šifrování Cryptoparty.

„V Pirátské straně se diskutují různé možnosti, jak lidem prostřednictvím neziskových projektů pomocí k bezpečnější komunikaci, a tím přispět ke svobodné výměně informací. Mezi nápady, které zazněly, patří například spuštění různých proxy serverů, VPN bran nebo dokonce poskytnutí serverů pro hosting takzvaných „skrytých služeb“, jejichž provoz se nedá snadno sledovat,“ popisuje plány Pirátů Ondřej Profant, garant programového bodu Svoboda informací.

Kontakt

Ondřej Profant, předseda KS Praha a garant programového bodu Svoboda informací, ondrej.profant@pirati.cz, + 420 607 580 015

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.