• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Dovolba 2. místopředsedy

značka:
OlK-Ol 6/2015
složka:
Místní sdružení Olomouc
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
volba, doplňující volba, místní předsednictvo
založeno:
2015-07-05

Jednání proběhlo na internetovém fóru: https://forum.pirati.cz/mistni-forum-olomouc-f712/olk-ol-5-2015-2-volba-mistopredsedy-ms-olomouc-t29575.html

Jednání zahájil Vojtěch Pikal 24.6.

Následně 5.7. jednání ukončil jako vyčerpené. Jednání zahájil Vojtěch Pikal

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.