• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Volební rozpočet Občané pro Olomouc

značka:
KP OlK 3/2014
složka:
Olomoucké krajské předsednictvo
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
Občané pro Olomouc
agendy:
pracovní rozpočet, schválení výdajů
založeno:
2014-09-15

Usnesení

Zápis

9.9. předložil Vojtěch Pikal jako hospodář volební strany Občané pro Olomouc výborem tto strany schválený rozpočet ke schválení jako pracovní rozpočet krajskému předsednictvu.

Rámcový rozpočet ke schváleni:

Rozpočet je předložen jako vyrovnaný s alternativou, že se podaří získat pouze 100 000. Rozpočet je v korunách.

 • Příjmy - celkem … 200 000
 • Příspěvky stran … 45 000
 • Příspěvky kandidátů … 15 000
 • Dary/Fundraising … 100 000
 • HitHit … 30 000
 • Výdaje - celkem … 200 000 (100 000)
 • Rezerva … 40 000 (0)
 • Materiály (placky, letáky, plakáty, plachty, trička, volební noviny) … 59 000 (46 000)
 • Inzerce (MHD, Profit, FB, polep tramvaje) … 27 000 (16 000)
 • Produkce (Dny v městských částech, zábory) … 50 000 (12 000)
 • Personální výdaje (Manager, Produkční, Editor, Web) … 26 000 (26 000)

Vojtěch Pikal také předložil návrh předběžě schválit výdaje z daného rozpočtu podle přiloženého dokumentu.

 • PRO: Martin Šmída, Martin Švaslenka
 • PROTI:
 • zdržel se:

Usnesení bylo schváleno absolutní většinou všech členů krajského předsednictva.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.