• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání v únoru

značka:
OlK-Pro 1/2014
složka:
Místní sdružení Prostějov
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
účastníci:
Robert Kavka
agendy:
přijímání členů

Zápis ze zasedání, které se uskutečnilo 2.2. 2014 v Prostějově od od 18:00 v restauraci na Mánesce.

Vlákno, pad

Usnesení

  • Místní předsednictvo přijímá Roberta Kavku.

Seznam přítomných

Přítomní členové místního předsednictva:
  • Petr Kapounek, Petr Lysek, Petra Minářová
Přítomní členové místního fóra:
  • Martin Burget
Přítomní hosté
  • Jakub Burget(RV, KS OlK), Martin Švadlenka(KS OlK), Vojta Pikal(AO, AO KS OlK), Albert Halmo, Robert Kavka, Jakub Studený, Matyáš Bayer

Zápis jednání

18:25 zahájena schůze

Strategie pro volby

navrhnuta diskuze o spolupráci se stranou Zelených, hledání společných programových cílů. Předseda pověřen zahájením komunikace s předsedou strany Zelených. Nejlépe do 14dnů.

Diskuze

Diskuze s hosty o vítězství nad Intergramem.

Otevřít vlákno na forum na téma Prostějov a možnosti zlepšení.

Diskuze o festivalu „Svobodných filmů“ v Přerově

Rozpočet

Diskuze o rozpočtu Pirátské strany. Obarvené a neobarvené peníze. Peníze na propagaci a vybavení. Švadlenka v bouřlivé diskuzi obhajuje „svoji flešku“. (nepochopeno :-) M.Š.)

Europarlamentní volby

Volby do Europarlamentu a námět na podporu kampaně. Akce v Prostějově s „návštěvou“ Ivana Bartoše.

Přijímání členů

Hlasování o vstupu nového člena do strany Robert Kavka

Práce: bezpečností agentura 6 let. Dítě, pes, chata.
Dozrál, už řeší politiku.
Proč piráti: Nebaví ho nicnedělání v ČR, svobodná hudba, sdílení, internet life.
S čím nesouhlási z programu? Autorskoprávní ochrana, zejména postmortální ochrana.
Vysvětleno špatné pochopení autorskoprávní ochrany.

Jednohlasně přijat.

Robert Kavka přijat

Diskuze s priznivci strany. :-)

schůze ukončena 20:40

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.