• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:stkk [11.02.2015 15:40]
Vojtech Pikal
rules:stkk [17.02.2017 12:07] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Statut kontrolní komise====== ======Statut kontrolní komise======
  
----- dataentry predpis ---- +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:or|organizačním řádem]]
-původce_page ​     ​rv:start #​adresa ​organizační složky, která předpis vydala +
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : StKK #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
----- +
- +
  
 +/*
 =====Získávání informací potřebných k provedení kontroly===== =====Získávání informací potřebných k provedení kontroly=====
 ==§7 Přístup k informacím podléhajícím kontrole== ==§7 Přístup k informacím podléhajícím kontrole==
Řádek 27: Řádek 21:
 Každý je povinen zajistit, aby kontrolní komise měla přístup ke kontaktním údajům na všechny členy, zejména takové, které umožní neprodlené kontaktování člena. V případě, že člen bude k nějaké aktivitě využívat nečleny, je třeba, aby sám měl k dispozici na ně obdobné kontaktní údaje a kontrolní komisi je na žádost vydal. Každý je povinen zajistit, aby kontrolní komise měla přístup ke kontaktním údajům na všechny členy, zejména takové, které umožní neprodlené kontaktování člena. V případě, že člen bude k nějaké aktivitě využívat nečleny, je třeba, aby sám měl k dispozici na ně obdobné kontaktní údaje a kontrolní komisi je na žádost vydal.
  
-===== BOX:related =====+===== BOX:related ===== */
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.