• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:stfo [11.02.2015 15:38]
Vojtech Pikal
rules:stfo [17.02.2017 12:07] (aktuální)
Tobias.Esner
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Statut finančního odboru====== ======Statut finančního odboru======
  
----- dataentry predpis ---- +Statut byl [[https://​redmine.pirati.cz/​issues/​5217|zrušen]] a nahrazen [[rules:or|organizačním řádem]]
-původce_page ​     ​rv:start #​adresa ​organizační složky, která předpis vydala +
-typ          : statut #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut +
-zkratka ​          : StFO #zkratka, pod kterou se předpis cituje +
-zásadní ​          : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh +
-----+
  
 +/*
 ==§1 Působnost finančního odboru== ==§1 Působnost finančního odboru==
 (1) [[fo:​start|Finanční odbor]] je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti financí České pirátské strany, zejména (1) [[fo:​start|Finanční odbor]] je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti financí České pirátské strany, zejména
Řádek 21: Řádek 17:
 ==§17 Provedení== ==§17 Provedení==
 Tento předpis provede finanční odbor. Tento předpis provede finanční odbor.
 +*/
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.