• @stc_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Informace na Internet!

Volební program kandidáta České pirátské strany Iva Vašíčka pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu Kladno v roce 2011

Ivo Vašíček - kandidát Pirátů na senátora

Otevřenost

Stát musí sloužit občanům. Musí občany informovat o své činnosti a nákladech. Pokud stát své občany neinformuje dobrovolně, máme právo zveřejňovat informace sami.

Chci prosadit:

 • Zveřejňování bankovních účtů úřadů a všech subjektů financovaných z veřejných zdrojů na Internetu, aby byly naše peníze využívány hospodárně.
 • Automatické zveřejňování veškerých dokumentů i smluv úřadů na Internetu, pokud přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.
 • Politické strany musí používat výhradně transparentní bankovní účty a zveřejňovat účetnictví na Internetu.

Vím, jak na to. Pirátská strana má transparentní účet http://ucet.piratskastrana.cz již od svého vzniku a jsme první politickou stranou, která ho začala používat. Máme i zcela transparentní účetnictví http://ucto.piratskastrana.cz

Komunikace

Svobodný přístup k informacím usnadňuje rozhodování a vzdělávání. Omezování šíření informací a zneužívání informačního monopolu brzdí rozvoj společnosti. Chci, aby si lidé mohli sami svobodně vytvářet názory a otevřeně je prezentovat.

Bojuji proti:

 • Všem formám cenzury
 • Odpojování lidí od Internetu a blokování (digitální gilotina HADOPI)
 • Státem vymáhaným poplatkům od občanů pro soukromé organizace (např. poplatky OSA)

Své názory zveřejňuji na blogu www.vasicek.blog.idnes.cz

Pirátská strana už zveřejňuje dokumenty na webu www.PirateLeaks.cz. Senátor může zveřejnit i dokumenty, které jsou před veřejností tajeny.

Soužití

Politici příliš často ignorují zájmy občanů. Rozhodování v referendech není využíváno. Politika se musí posunout blíže k občanům. Chci rozvíjet všechny prvky přímé demokracie.

Politické zásahy do práce úředníků zvyšují náklady státu. Služební zákon stabilizuje pracovní podmínky státních zaměstnanců a vliv politiků omezí. Podporuji uvedení zákona č. 218/2002 do praxe (současné staré struktury účelově odkládají jeho platnost už 10 let).

Uvědomuji si působení globalizace na pracovní trh. Nadnárodní kapitál ztrácí o naši práci zájem, investuje do spekulací a práci nakupuje v rozvojových zemích.

Podporuji:

 • Všechny formy vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
 • Změny vedoucí ke snižování všech forem zdanění lidské práce. Příjmy státu je nutné zvýšit zdaněním kapitálových operací, spekulací a spotřeby.
 • Všechna opatření zvyšující globální konkurenceschopnost české práce.

Ivo Vašíček, 49, krizový manažer

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/strednicechy/vasicek2011.txt · Poslední úprava: 29.04.2012 18:01 autor: Jakub Michalek