• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 9. července 2018

Účast

Alice Hamalová, Ivo Slávka, Karel Ptáček, Anna Filínová, Michal Schwarzkopf, Jan Kolátor, Martin Staněk (zápis), (host) Lukáš Wagenknecht

Kandidátka pro komunálky

 • zatím s kandidaturou počítá 25/45 lidí, rádi bychom zvážili přihlášku od dalších 25 vč. rezervy
 • Alice rozešle výzvu ke kandidatuře a k oslovení ke kandidatuře
 • do zítra poledne (10/7) Ivo Slávka předá výš tabulku s prvními 15 kandidáty
 • PMS může předložit návrh ohledně dalších míst, členové ho mohou schválit
 • kandidáti musí: podepsat prohlášení, kodex kandidáta do komunálních voleb a dát představení na fórum, NEní nutno wiki
 • úkol redmine

Volební program pro komunálky

 • Ivo má za úkol, svolává skupinu zájemců na středu 11/7
 • v úmyslu zeštíhlit, stylizovat, vznikne program v celém rozsahu (2-4x A4)
 • ve středu dát k rozpravě na fórum, příští týden by měl být schválen
 • následně vytvořit zkrácenou podobu programu - nejdůležitější body na 1x A5
 • úkol redmine

Pirátské listy – vydání srpen 2018

 • hlasování zda je vydáme: 6 pro, 2 proti, 1 se zdržel
 • Alice pošle Michalovi Novákovi odkaz na texty
 • Michal Novák zajistí sazbu do pondělí 16/7
 • Karel orientačně poptá tisk 6k, 8k a 10k ks do pondělí 16/7 a zajistí tisk
 • v srpnu rozdáme, upřesníme příští týden vč. harmonogramu, vč. novin Lukáše
 • pro info 7000 znaků zhruba odpovídá jedné stránce PL
 • úkol redmine

Pirátské listy - výdání září 2018

 • Karel má za úkol
 • 16/7 zjistit financování PL
 • 23/7 hotové texty a fotky
 • 6/8 odevzdání do tisku
 • 24/8 vytisknuto
 • náklad vyřešíme příště
 • úkol redmine

Jakého cíle (výsledku) chceme dosáhnout a proč

 • Ivo: nejdřív stanovit cíle, jak a proč je dosáhnout
  • příklady cílů ze Swarmwise (Rick Falkvinge, 2013)
  • cíle které lze zvládnout, víme jak se k nim dostat
  • nechat přispívat lidi jak zvládnou

Redmine

 • Honza zahájí používání redmine
 • pošleme mu svoje úkoly, zapíše je

Financování kampaně

 • Michal Novák připraví návrh rozpočtu na kampaň
 • nápady na akce z rozpočtu všichni zapišme do programu další schůze
 • proplácení účtenek a faktur přesunout na příští schůzi

Google kalendář

 • Martin po domluvě s Pavlem Francem navrhne jak spravovat kalendář(e)
 • cílem sdílený přístup pro všechny, zahrnout Lukáše (kontaktovat asistentku Karolínu)
 • přepis do centrálního kalendáře grilování apod.
 • taky stánky PL apod
 • úkol redmine

Outdoor kampaň

 • Karel Ptáček domluví s Martinem Štěrbou placenou FB upoutávku na příští grilování
 • Martin udělá doodle, zarezervuje gril v Přístavu

Hlasování o přijetí nových členů

 • Alice zpracuje do 10/7

Webovky

 • zapracují na nich Alice, Jitka Novotná, Martin
 • na příští schůzi projednat

Garanti a odpovědné osoby

 • (k revizi a doplnění na další schůzi, pozn. Martin)
 • Michal Novák - rozpočet
 • Ivo Slávka - program komunálek
 • Karel Ptáček - Pirátské listy, programy schůzí
 • Alice Hamalová - webovky
 • Jan Kolátor - redmine
 • Martin Staněk - kalendáře, zápisy ze schůzí
 • Anna Filínová - senioři, socíální věci
 • Marin Štěrba - FB

Body na příště

 • garanti a odpovědné osoby
 • webovky
 • proplácení účtenek a faktur
 • PL srpen 2018 náklad, termín rozdávání
 • PL září 2018, náklad, harmonogram, noviny Lukáše

 • Michal zajistí místo pro příští schůzi
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.