• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 29. ledna 2018

Účast

 • Alice Hamalová - zápis
 • Anna Filínová
 • Anna Marešová
 • Ivo Slávka
 • Jakub Vojtíšek
 • Jan Hamal Dvořák
 • Jan Kolátor - dřívější odchod
 • Jan Lhota
 • Jaroslav Frenzl
 • Jitka Novotná
 • Karel Ptáček
 • Květa Maříková
 • Lea Bradáčová - pozdější příchod
 • Lukáš Kost
 • Michal Novák - vedoucí schůzky
 • Michal Schwarzkopf
 • Ondřej Profant
 • Pavel Franc
 • Tereza Vovesová
 • Tomáš Mařík
 • Václav Světlík
 • Jiří Vítek - host (předseda strany Patrioti)
 • Viktor Mahrik - host (pirát P6, odbor dopravy magistrátu, sdružení Praha sobě)
 • Adam Scheinherr - host (Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat)
 • Vratislav Filler - host (Auto*Mat)
 • Dan Mazur - host (pirát P5, odbor vzdělávání a školství magistrátu)
 • Vojta Vilímec - host (Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy)

Úvod

 • Dnešní téma je doprava:
  • Rikša na Libeňském mostě
  • Libeňský most
  • Tramvaj Bohnice
  • Městské okruhy
  • Parkování a modré zóny
 • Hlavní koordinátor dopravy a vedoucí schůzky je Michal Novák
 • Chceme dopravu pro všechny!
 • Dopravní řešení nemají dopad pouze na městkou část, ale i na celou Prahu, případně i na Středočeský kraj.

Rikša na Libeňském mostě

 • Dnes proběhla akce "Rikšování na Libeňáku"
 • Přepravovali jsme lidi pomocí rikši přes uzavřený Libeňský most.
 • Chceme tak upozornit na nevyhovující péči o most ze strany města, kdy z důvodu dlouhodobě zanedbávané péče hrozí trvalé uzavření mostu či dokonce jeho zbourání.
 • Byla možnost podepsat petici proti omezení cyklodopravy v Praze 1.
 • Média napsala:

Libeňský most

 • Jedná se o jediný kubistický most na světě.
 • Autoři Pavel Janák a František Mencl
 • Každý oblouk je jiný, most původně bílý, kubismu si hraje se stíny.
 • Most se stavěl na suchu a až po narovnání koryta Vltavy došlo kjeho zaplavení.
 • Vše co je architektonicky cenné je nachází v části mostu nad vodou. Jsou to obklouky, zábradlí, lampy, pilíře.
 • Most je ve špatném technickém stavu. Avšak nejhoší část se nachází v částech nad pevninou, které nejsou historicky cenné. Jedná se o degradaci armovacích prutů, které jsou vlivem povětrnostních podmínek a přístupem vody z průsaků odhaleny.
 • Historicky cenné s vysokou uměleckou hodnotou jsou života schopné
 • Na špatný technický stav Piráti upozorňovali již v květnu 2016.
 • Provedena jen natření protikorozivním nátěrem
 • 19.ledna 2018 došlo k uzavření mostu pro tramvajovou a silniční dopravu
 • Vznikly spekulace, že most je neopravitelný, což považujeme za špatnou informaci
 • neupravená rámová konstrukce, kvůli, které je most uzavřen, byla naposledy významě ošetřena v roce 1956, kdy tady přestala projíždět vlaková vlečka
 • Inicace „Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat“ chtěla opravu, za dva roky se provedla jen natření proti korozivním nátěrem
 • Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek dlouhodobě podporuje verzi „rekonstrukce“ strhnutí mostu a jeho nové provedení v rozšířené verzi pro čtyřproudou silnici na základech a pilířich původního mostu. Konstrukce a stav pilířů neunesou tak velkou silnicici.
 • Pozn. zapisovatele: Piráti vyzvali 2.února 2018 Petra Dolínka k rezignaci kvůli současnému stavu pražských mostů Vyzýváme náměstka Dolínka k rezignaci kvůli současnému stavu pražských mostů
 • Podána žádost o zařazení mostu do památkově chráněných staveb.Čeká se na rozhodnutí ministerstva kultury. Pokud se posuzuje zařazení do památkové ochrany, nemusí ministerstvo brát v potaz technický stav stavby, ale pouze zhodnotit kulturní přínos a význam stavby.
 • Čeká se na technickou zprávu stavu mostu od Kloknerova ústavu, ze které očekáváme stejnou finanční náročnost jako při stavbě nového mostu. (Pozn. zapisovatele: 31.1.2018 vydal Kloknerův ústav analýzu magistrátu hl. m. Prahy. Dle analýzy není možné provést demolici a rozšíření stávající ho mostu. A je možné provést rekonstrukci stávající ho mostu.)
 • Dohoda o předání ucelených podkladů a informací od Pirátů a spolku Auto-*Mat Viktoru Mahrikovi

Tramvaj Bohnice

 • Téma tramvaje již projednávaná na samostatné schůzce 18.ledna 2018
 • Jiří Vítek se zmiňoval, že v řijnu 2017 proběhla na FB dotazování na názor obyvatel Bohnic a Čimic. Setkalo se s velkou nevolí. Nebylo však zmíňěno, o kterou varintu se jednalo.
 • Položen dotaz na zjištění technických možností vyjetí do strmého kopce. Vycházíme z prakce z ulice Trojská kudy bez větších obtíží jezdí tramvajová linka 17. Nutné však zjistit přesné parametry.
 • Shodujeme se, že aktuální dopravní obslužnost je dobrá. Avšak s přímím spojením do Dejvic se stane výborná. Tedy je nutné vybudovat most z Troji přes Císařský ostrov až do Dejvic.
 • Jiří Vítek souhlasil, že po vybudování mostu se výstavba vyplatí.

Městské okruhy

Vnější okruh

 • Původní myšlenka okruh daleko za Prahou, ale Praha se rozrostla
 • Vnější okruh má převážně využívat tranzitní doprava, osobní doprava by měla být minimální
 • Co znamená vnější okruh?
  • S varianta:vede až za Řeží ale není zakreslená v plánu
  • J varianta: od Zdib do Suchdole přes Dolní Chabry s dvoupatrovým mostem k Vltavě
  • J varianta je pro Dolní Chabry likvidační. Budou ze tří stran obklopeny 6 proudou dálnicí pokračující přes přírodní památky
  • Jak moc mohou městské části či Praha ovlivnit vnější okruh?
   • Ministerstvo a ŘSD staví podle plánu, který si může určit Praha a Středočeský kraj
   • Bohužel spolu kraje nemluví (primátorka Krnáčová a hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, obě dvě za ANO)
   • Piráti mají v plánu je v rámci této problematiky oslovit a vyzvat ke spolupráci

Vnitřní okruh

 • Dostavba městského okruhu Věra = Blanka 2, dva pruhy ulice po Vltavské, druhá část podzemí pod přírodní památkou Bílá skála, ulice pod Zenklovou 3 pruhy
 • Posudek EIA skončil v řijnu 2017. Neví se co s ním je? Je prodloužena doba pro vypracování posudku? Použít §106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Vzhledem ke zvýšení množství aut v ulici V Holešovičkách
 • cíl dopad na povrch co minimální - problém jsou však velké křižovatky
 • Spolek "Auto*Mat" rozebírá i původní plán dle IPRU název "Duál" Bulovka - Malešice - Průmyslová
 • Auto*Mat předal posudek panu náměstkovi Petru Dolínkovi. Nelíbí se jim DUAL. Je nevhodný. Ve srovnání s Blankou pravděpodoběn by byl realozován hůře. Cílem je, aby se brala EIA tedy komplexnost posudku na dopad i pro Středočeský kraj.
 • DUAL je od IPRU. Mělo se jednat o dočasné řešení , ale někteří politici chtěli, aby byl v metropolitním plánu, ale IPR toto neschválil.
 • Jaký je aktuální územní plán? Jaké změny v rámci nového metropolitního plánu? Zahloubené do tunelu ulice Kbelská?
 • Budeme kontaktovat IPR
 • Pirátské zastupitelstvo na magistrátě kritizovalo dopravní obslužnost okruhu - není v něm MHD - podporuje jen automobilovou dopravu
 • Klíčové jsou velké přepravní uzly. Je třeba zařídít spoje, přestupy. Pokud neexistují, dopravní infrastruktůra je jen pro auta.
 • Pochybení např. u Blanky. Nesmí být skolaudovaná dokud nebude dostavěn vnější okruh.
 • Tunel od Libeňského mostu - měl vést až na Balabénku, nebude. Bude jen pod Palmovkou. Nebude splňovat funkci. Problém ze Sokolovské ulici přenese pouze na ulici na Žertvách. Toto je příčina, proč se na Palmovec nic neděje a nic nezvelebuje, je děsná a ošklivá.
 • Čím více infrastruktury bez podpory MHD, tím více se lidé budopu přesunovat pomocí aut.
  • Okruh dostavět tak aby maximalizovala MHD
  • Je třeba vybudovat tangenciální spojení různých částí Prahy
  • Je třeba podporovat MHD i v infrastruktůrách primárních pro automobilovou dopravu. Např. tunel Blanka se nevyužívá pro MHD.
  • Zlepšení železniční dopravy např. Holešovice - Malešice
 • Beton je aktuálně výhodnější než ropa a v zastupitelstvech sedí lidé co neznají MHD jezdí téměř jen autem. Tedy staví dálnice pro své auto. Jsou třeba zastupitelé, kteří chápou potřebu MHD.
 • Doporučena iniciativa "Za rozumný okruh Prahy" ke spolupráci.

Parkování a modré zóny

 • Ve všední den vysoká dopravní špička ulice v Holešovičkách. Převážně řidiči ze Středočeského kraje.
 • Na Ládví parkují lidé ze Středních Čech, v Letňanech jsou parkoviště po ránu plné.
 • Nutná výstavba P+R parkovišť. Návrh např. u Vozovny Kobylisy
 • Motivovat řidiče parkovat na P+R např. k cenně parkovného přidat i celodenní lístek na MHD
 • Z časových důvodu téma ukončeno

Dodatky

 • "Sdružení přátel dopravy" komunikace s DPP a ROPID, pomohli zprovoznit linku 456 Slaný - Libčice, Letky, poskytují poradenství obcím v otázce dopravy.
 • Poslanecká sněmovna bude projednávat návrh zákona o liniových stavbách. Předloží ministerstvo dopravy. Snaha o zrychlení plánování a financování dopravní infrastruktury.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.