• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 28. května 2018

Účast

Michal Novák, Jan Hamal Dvořák, Alice Hamalová, Květa Maříková, Tomáš Mařík, Danuše Dvořáková, Míša Krupičková, Ivo Slávka, Karel Ptáček, Michal Schwarzkopf, Martin Staněk, Ondra Profant

 • Host: Lukáš Wagenknecht

Bug v hlasování o 1. místo na kandidátce

 • nebyla nastavena obvyklá možnost měnit své hlasování, je to ale opravitelné, změnu udělá Michal a do 30.5. do 9.00 bude možnost měnit hlasy, Alice pošle mail, že je už možnost měnit hlasy.
 • Hlasování na místě - 4 možnosti, možno hlasovat pro více možností:
 • vůbec neopravovat a ukončit hlasování podle plánu - PRO 4
 • opravit a prodloužit o den - PRO 7
 • spustit hlasování celé znovu - PRO 0
 • opravit a hlasování neprodlužovat - PRO 3

Pirátské listy

 • buď stihneme ještě teď nebo posunout celé na podzim. Sazeče máme, na prvním vyd. červnovém si vychytáme chyby.

Nedávat obecné věci jako křížovka, my musíme prodat to, co děláme, naši skupinu, lídra, senátního kandidáta, srovnat si priority programu, máme 16 balíků celopražských listů, část jich nechat pro vložení našeho dvojlistu

 • separátní schůzka na PL - návrh Lukáše a Tomáše, konzultovat s MO

vše co se zkrátí pro tisk, dáme do online verze, deadline na koncepci a plán pro MO + finanční stránka, kolik budeme potřebovat peněz a na kolik výtisků - středa 6.6. Tomáš si k tomu případně svolá schůzku

Školení

v pátek 1.6. bude miniškolení na sociální sítě ve sněmovně

hlásit pražským KoDo, jaká chceme školení

Program

máme dvě varianty Iva a Jitky, uspořádat schůzi celotématickou příští pondělí nebo jiný den, rozumět pražskému programu a přidat lokání témata, která zaujmou

 • ve středu Ivo dá dotaz, kterou chceme verzi - Jitčinu nebo Ivovu

Ivo vybral všechny komise a výbory a říci si, co by koho zajímalo, abychom vykryli co nejvíc toho

Rozpočet

70 tis, dostaneme, ještě přesně nevíme položky, Lukáš koupí stánek, MO zaplatí tisk PL

Míša udělá místnost na riotu na foundraising, přidá se Michal, Karel,Pavel a kdo chce

PaRo

 • peníze na Akci H jsme dostali, videa natočíme sami, lze dát do rozpočtu
 • akce H dokončit? postovat odpověď z úřadu, co udělají

Metropolitní plán

 • Čimice poslal T. Purnoch Michalovi, máme připomínky od Krásné Kobylisy, Holešovičky
 • chtěli jsme událost na FB, uděláme
 • deadline je 16.6. u V. Šimrala
 • Honza Hamal D. - požadavek schůzky na seznámení s MUP, jak podávat připomínky - Míša svolá schůzku - pátek, domluví se na riotu
 • T. Pavlů se chce spojit při podávání připomínek za MČ

Webovky

Jitka připravuje šablonu

účast v OVK - okrskové volební komise

nemůžeme se účastnit všichni, co jsme na kandidátce, nemůžeme do OVK na té Praze, musí to být piráti z jiné Prahy, je třeba se vystřídat, můžou i rodinní příslušníci

dovolba PMS

 • Anna Filinová jako místopředsedkyně MS končí - dovolba 3 lidí
 • možnost i převolit celé předsednictvo
 • Alice zjistí u AO proces a vyhlásí rozpravu
 • nikdo z přítomných členů nebyl proti dovolbě

pravidla Riotu

slušná diskuze bez urážení, konkrétní pravidla pro vstup nebo výstup z místnosti zatím nestanovena

Komunikace s nováčky

do tří dnů jim napsat o feedback ze schůzky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.