• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 26. března 2018

Účast

 • Alice Hamalová
 • Anna Filínová
 • Jakub Vojtíšek
 • Jan Hamal Dvořák
 • Karel Ptáček
 • Květa Maříková
 • Michal Novák
 • Michal Schwarzkopf
 • Michaela Krupičková
 • Pavel Franc
 • Tomáš Mařík
 • Jan Marvel Horn
 • Tomáš Purnoch
 • Martin Štěrba

Host

Lukáš Wagenknecht

Květnové schůze

 • Vychází schůze 7.5. den před svátkem - plánu je, že se schůze uskuteční. Kdo nebude moci ať se nahlásí do příští schůze 12.4.

Pozitivní akce

 • Rozpracovat akce - stále platí
 • Uklidmě Česko! So 7.4. od 13 hod sraz Zvonice U školské zahrady, Okrouhlík, po úklidu bude následovat posezení v hospůdce
 • Procházky s Piráty 8.4. od 15 hod sraz před Libeňskou synagogou
 • Sportovní den - Beach klub?
 • více se potkávat i nepracovně např. hospoda, skákací trampolíny
 • Hra: Únik z Libně

Komunikace

 • Riot - jednotlivé skupiny dle témat
 • wiki stránky se budou používat dokud nebude z KS zadáno o výměnu za jiný systém
 • návrh Michala dávat zatím vše na wiki a přemýšlet co s tím dál
 • FB
  • spravuje Martin Šterba, do příštího týdne připraví návrh, jak budeme fungovat a komunikovat
  • FB se změnilo na Pirátská zátoka Praha 8
  • Jak pozvat další lidi k nám přes FB?
 • web - webmaster Jan Hamal Dvořák
  • zajistit doménu pirátskou a pirátskou šablonu
  • domluví se ještě s Jitkou Novotnou na šabloně
 • reakce na události
  • za dané téma ručí koordinátor tématu
  • autor odpovědi dá čas lidem zareagovat před zveřejěním 24hod
  • pokud bude třeba rychlá reakce je nutné vyjádření aspoň 2 členů viz. dohoda z lednové schůze

Rozhození úkolů

 • příprava programu - Anna Filínová, každý může cokoliv přidat do pátku před následující schůzi, poslední slovo má však předsednictvo
 • domlouvání schůzek, komunikace s celou skupinou - Anna Filínová, zástup Květa Maříková
  • komunikace s nováčky - Květa Maříková
  • technická podpora (riot, wiki, pad) - Hamalovi a Jan Kolátor, přichystají školení, vytvoří manuál, školení na fórum v rámci pirátské akademie - Michal Novák
  • zápisy ze schůzek, příprava programu - střídání, příště Květa Maříková a Michal Schwarzkopf, příprava programu Anna Filínová
  • komunikace s krajským předsednictvem - Michal N. + předsednictvo
  • komunikace s ostatními MČ - Michal N. + předsednictvo
  • pokladna - Pavel Franc
  • koordinátor kampaně - Karel Ptáček, Jan Hamal Dvořák má datovku, Jan Marvel Horn má nápad ke kampani, který zpracuje
  • fundraiser - Míša Krupičková k tomu něco připraví, předsednictvo zjistí, od koho můžeme brát prostředky
  • marketing/komunikace navenek (koordinátor FB atd.) - strategie, příspěvky - Martin Štěrba
  • pomoc s FB - odpovídání - Tereza
  • správce fóra - předsednictvo, navrhovat usnesení mohou všichni

Pirátské listy

 • 2 schůzky v dubnu, datum oznámí KS
  • editace - pravopis stylistika Tomáš Mařík, sazba Jan Hamal Dvořák, Jitka Novotná
 • roznášení v průběhu května s vloženým listem za P8

Mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha 8

 • termín St 4.4. od 8:30
 • Schválení jednoho volebního obvodu
 • Snížení počtu zastupitelů
 • Prodej dvou pozemků v Horní Libni za běžnou ne tržní hodnotu - požádán o pomoc Lukáš Wagenknecht se zasvěcením více do problematiky
 • chceme veřejně interpelovat na za nesnižování počtu zastupitelů a vysvětlení záměru s prodejem pozemku v Horní Libni - půjdee Michal Novák

Otevřené radnice

 • koordinátor Jan Hamal Dvořák + Jan Kolátor
 • požádán o pomoc Lukáš Wagenknecht s podrobnějším zasvěcením do problematiky
 • bude v blízké době i školení od Lukáše v PiCe
 • za KS řeší Šťepán Rataj, Adam Ruth - je třeba jim vyplnit dotazník

Volby

 • termíny nejsou zatím známé
 • kampaň - koordinace s Magistrátem spolupráce na tématech
 • Hlavní pražský koordinátor je Martin Štrébl, momentálně je dost vytížen
 • Nápady na akce
 • Kde chceme zábory?
 • Stánek, propagační materiály?

Témata:

Všechny do příště zapracovat na programu!!!

Další

 • Míša Krupičková pozve na příšti schůzi Janu Rozmarovou z občanské iniciativy Krásné Kobylisy
  • Do příště všichni vymyslí, jaký chtějí stánek
  • Vymyslet akci v ulici k metropolitnímu plánu na podněty od lidí
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.