• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 23. dubna 2018

 • Datum: 23. dubna 2018
 • Čas: 18:00 - 20:00
 • Místo: Rezidence RoSa, Střelničná 8

Zápis

Úvod

Hosté ” Spolek krasné Kobylisy “ Jana Rozmarová – předsedkyně spolku.

 • Jejich záměr:
 • Zamezení bytové výstavby na sídlišti Ďáblice, informace o tom, geneze kauzy, jsou právnická osoba, 14.6.2017 vznik po akci CPI a jejich oznámení o záměru výstavby, snaží se zachovat občanskou vybavenost, uvedení veřejného prostoru do života, hlídají stavební záměry, metropolitní plán, s Arnikou připomínky k metropolitnímu plánu
 • Kauza 1998 – Vítek jako majitel CPI, převzal 180 nemovitostí v ČR, v roce 2009 magistrát prodal pozemky občanské vybavenosti CPI bez podmínek, byly předloženy mapy, kde chystají hustou zástavbu. Usnesení na P8 proti výškové výstavbě - předložil Michálek za Piráty. Sídliště je unikátní, vzor ve Finsku, jedno z prvních v Praze, souvislá zelená plocha, na rozdíl od Černého Mostu, Stodůlky atd.. atypické.
 • Je tam nejrychlejší generační obnova, IPR to nechce nakonec také, hlavně nic vyššího než stávající zástavba. Kvalita života – dostupnost vybraných oblastí veřejné infrastrukutry, parkování atd.
 • Mají analýzu dopadů zahuštění sídliště Ďáblice na kvalitu života, z dat IPR a ze statistického úřadu. Studie městské části, kapacita naplněna, lékařské služby by muselo přibýt , sociální služby by byly rovněž nedostatečné o 9%, osobní doprava by znamenala 960 nových aut což je o 32%.
 • Eva Valvodová – v Praze chybí byty, otázka zda obětovat Ďáblice, ty jsou nejvíce zahuštěny
 • Už mají 7000 podpisů v petici

Další body programu

 • Nováček – Vojtěch Semerád, žije v Kobylisích, chce se tu zapojit.
 • Pivovarnická ulice – odsátí louže, bude pokračování ted v sobotu – Michal Švarc organizuje 28.4. úklid Hájku, možno se připojit
 • Alice dále komunikovat s MČ
 • Dva lidi z místních se zapojili
 • Fundraising – Míša Krupičková má sepsat koncept, stavisko od koho můžeme a nemůžeme žádat peníze. Třeba greenpeace berou jen od jednotlivců ne od firem, Michal to zjistí od stěpána kdo a od koho.
 • Vymyslet akce k metropolitnímu plánu – Míša Krupičková – Gebert architekt, Tomáš Vích taky má zkušenosti. Martin Staněk má na strosti výškovou výstavbu. Připomínky chce k 10.5. metropolitnímu plánu co nejdřív-)
 • Příští schůzka 7.5.
 • Nejsou pokryté Čimice – kdo tam bydlí z nás? zpracovat nějaký téma, co je tam sporné, co se tam řeší, je tam nějaká iniciativa?
 • Příprava procházky v Dábliccích – Míša Krupičková
 • Místo pro schůzky – Rosa do června je, neví se kdy bude nové pice, dávat návrhy, kde by se dalo pokračovat
 • PaRo
  1. Karel plán natočit videa, o zajíamvých lidech z prahy 8 - částka na jedno video 1500Kč.
  2. 12tis na odsátí louže
  3. Drakiáda
 • Hlasování PaRo: Návrh číslo jedna akce – videa – 12 pro / Akce H – 10 pro / Drakiáda - 8 pro , pro fundraising pozdě

Témata

 • DO PŘÍŠTĚ VŠICHNI PŘIPRAVIT DRAFT PROGRAMU KE SVÝM PROGRAMOVÝM BODŮM
 • Doprava - Květa organizuje velkou schůzku skupiny
 • Sociální oblast a zdravotnictví
 • Správa majetku
 • Transparentnost a fungování MČ
 • Bydlení a výstavba
 • Školství
 • Životní prostředí
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.