• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zápis ze schůzky 21. května 2018

Účast

 • Martin Štěrba, Květa Maříková, Tomáš Mařík, Míša Krupičková, Martin Staněk, Alice Hamalová, Michal Novák, Lákáš Kost, Jan Kolátor, Jitka Novotná, Ivo Slávka, Michal Schwarzkopf, Karel Ptáček, Tomáš Purnoch, Jan Horn, Jan Hamal Dvořák, Tereza Vovesová, Václav Světlík, Pavel Franc
 • Hosté: Lukáš Wagenknecht, Václav Turko z týmu L. W. (odešli brzy)
 • Nováčci: David Girsa - registrovaný příznivec

Václav Folda, Josef Holeček (přivedl je J. Horn)

Příprava na volby

 • Lukáš Wagenknecht požádal o pomoc s vytipováním lokací, kde je nejlepší vést kontaktní kampaň, umístit atrakce pro děti apod. Dále tipy na hospody, kde by mohl udělat koncert Z. Horváth pro L.W. Své tipy pro jednotlivé části Prahy 8 mu dodáme mailem do pátku 25.5.
 • úkol najít zmocněnce na volby, který bude hlídat volby, podepisuje listinu, nesmí to být nikdo z těch, co kandidují, nemusí to být pirát - možná se to bude řešit v rámci přípravy voleb na magistrát
 • Pirátské listy - rozpočet bude asi na nás, přidá i L. Wagenknecht, uvidíme, zda stihneme ještě letní vydání, ale pokusíme se

další návrhy k přípravě voleb

 • spuštění primárek je teď priorita;
 • cílem je dotáhnout teze programu - návrh T. Maříka: mít tématické schůzky v mezičase pravidelných schůzek;
 • Metropolitní plán - Piráti budou podávat připomínky za celou Prahu, piráti z městských částí přispívají svými návrhy, mají je dodat do 16.6. V. Šimralovi, z toho vyplynul návrh M. Krupičkové udělat společnou schůzku k tomu, na Čimice se podívá T. Purnoch, jinak platí rozdělení částí P8 z minulé schůzky, podepsána petice pro V. Šimrala, který bude zastupovat občany při podávání návrhů;
 • Ivo Slávka bude koordinovat sladění našeho programu s oficiálním celopražským komunálním programem

Interní komunikace

otevřena otázka pravidel pro Riot, zatím nevyřešeno

Grilování žadatelů o členství v Pirátské straně a MS Praha 8

Jan Kolátor, Jan Horn, Ivo Slávka, Michal Schwarzkopf (audiozáznam)

Kodex kandidáta

 • navrhla Jitka Novotná
 • vychází z kodexu pro kandidáty na magistrát, je nad rámec pirátských předpisů, informace budou veřejně k dispozici, čestná prohlášení se zadávají našemu zmocněnci pro volby
 • znění Kodexu se bude schvalovat na Foru, kde se bude rovněž hlasovat do jakého místa na kandidátce budou kandidáti kodex podepisovat (členům přijde upozornění na hlasování)

Grilování kandidátů na 1. místo na kandidátce

Alice Hamalová, Jan Horn, Michaela Krupičková (stihlo se částečně) - audiozáznam

grilování dalších kandidátů (Michaela Krupičková, Tomáš Mařík, Karel Ptáček) bude dokončeno 23.5. před schůzkou o dopravě

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.