• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Otevřená jednání úřadu

Městcká část Prahy 8 nese většinu povrchních znaků otevřenosti, ve své podstatě je ale jednou z nejzavřenějších, jelikož hlavní rozhodnutí se dějí mimo oficiální struktury.

Zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva je streamované a k nahlědnutí na stránkách města

Rada

Rada zveřejňuje podkladové materiály. Schůze rady jsou ze zákona neveřejné.

Komise

Velké množství zásadních věcí se rozhoduje na jednaní komisí Komise mají zápisy na internetu.

Drobnou věcí je že u toho nejsou zveřejněny závěrečné výroční zprávy a že jednací řád neupravuje vlastní návrhy členů a pozměnovací návrhy k jednotlivým bodům.

Chceme termíny zasedání a program zveřejnit na stránkách komisí zároveň se zasíláním členům. Hosté můžou přijít jen na pozvání členů a jejich přítomnost se schvaluje na začátku zasedání.

Zcela zásadní je problém, že tyto komise jsou slabé a neřeší důležité otázky. Příklad: Zápis z jednání Komise pro životní prostředí.

Různé

V rámci projednávání tohoto bodu byli členové komise informováni o nově zřízené úklidové službě, která je zajišťována přímo OŽPSP, a díky které budou moci být drobné úklidové práce prováděny okamžitě bez zdlouhavého zařizování skrze externí firmy.

Komise by neměla být pouze v rámci bodu Různé být informována o zřízení služby. Měla by dostat návrh zadání této služby a kritéria podle čeho a jak se bude vybýrat dodavatel, ještě před samotným výběrem a měli by možnost do toho zadání přinést vlastní návrhy a toto samotné zadání pak schvalovat.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.