• @volebni_stab_praha has upload permissions
  • @pha_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Libeňský most

21. 1. 2018 před nadcházejícím úterním jednáním ve věci

12. 4. 2016 vydala Rada hlavního města Prahy usnesení č. 809, v němž TSK a panu Dolínku vcelku jasně ukládá, jak postupovat, aby nedošlo k uzavření mostu. Co se stalo? Nemusí se náměstek Dolínek či TSK těchto usnesení držet? Kam zmizelo 40 miliónů, vyčleněných na s tím spojené práce?

Vyjádření Pirátů na Praze 8 k uzavření Libeňského mostu (18. 1. 2018)

Vyžaduje hodně drzosti, když náměstek primátorky pro dopravu, který je za stav mostů zodpovědný, ze svého mnohaletého selhání viní politickou konkurenci a své v roce 2016 veřejně prezentované názory bez hnutí brvy otáčí o 180°. Pevně věříme, že se jedná pouze o zoufalý pokus vést volební kampaň v populistickém duchu alternativní reality a že to s postupem města ve věci rekonstrukce mostu nebude mít nic společného.

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=279072 Vyjádření Pirátů na Praze 8 ke kauze Libeňského mostu (11. 1. 2018)

Usnesením Zastupitelstva HMP se město 25. 2. 2016 (č. usn. 14/5) zavázalo k citlivé rekonstrukci Libeňského mostu v jeho současné podobě a rozměrech. Učinilo tak přítrž plánu necitlivé demolice a megalomanské novostavby dálničního typu. Ze včerejšího vyjádření náměstka Dolínka pro Pražský deník ovšem vyplývá, že magistrát dosud pro naplnění tohoto usnesení (kromě některých lokálních oprav, které jsou i tak povinností správce) neudělal vůbec nic a vymlouvá se na již léta probíhající řízení o prohlášení mostu památkou.

V souladu s textem usnesením ovšem město na výsledek památkového řízení čekat vůbec nemusí, projekt na rekonstrukci v souladu se zákonem o památkové péči mohl být zadán už před dvěma lety.

V květnu 2016 se Piráti podíleli na vypracování trestního oznámení pro zanedbání základní údržby mostu, které ovšem bylo odloženo. Věříme, že po zhroucení Trojské lávky bude možné řádně prošetřit i kauzu úmyslného(?) zanedbání údržby ostatních mostů, včetně toho Libeňského.

Piráti rovněž sledují a nadále budou sledovat řízení o prohlášení památkou, které na Ministerstvu kultury probíhá již neuvěřitelné dva roky. Zdůvodnění, že odbor památkové péče musí čekat na vypracování posudku na opravitelnost mostu, přitom v zákoně o památkové péči nemá oporu a je pro posouzení památkové hodnoty irelevantní.

článek v Pražském deníku z 10. 1. 2018:

otevřená facebooková skupina iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat s množstvím relevantních informací:

Koordinační skupina

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.