• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednání 3/2014 - Stanovisko ke Kontaktnímu Centru

Dne 7. února se PKS na jednání 3/2014 (https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/3-2014-pks-pha-stanovisko-ke-kontaktnimu-centru-t21321.html) se předsednictvo usneslo následovně:

PKS Praha bere na vědomí níže uvedené usnesení RP a připojuje se k němu s následujícími připomínkami: Vzhledem k tomu, že podle předpisů podléhá jakýkoli náklady přesahující 50 000 Kč schválení Republikovým Výborem, PKS žádá předložení Usnesení Republikovému Výboru ke schválení a zároveň předběžnému schválení výdaje až do výše rozpočtového stropu, který je v rámci RP 120 000 Kč a v rámci KS Praha 150 000 Kč. Usnesení RP je následující:

6. Kontaktní centrum

Republikové předsednictvo potvrzuje původní záměr zřídit v Praze kontaktní centrum Pirátů pro kontakt s veřejností a pro poskytování služeb veřejnosti. Toto centrum bude společný projekt RP a KS Praha.
Jednání je přítomen Ondřej Marek, který je pověřen jednáním za KS Praha v této věci.

Závěr:

Koncepce:
v Praze - společný projekt KS Praha a Republikového předsednictva
mělo by fungovat jako vzorový/zkušební projekt pro celou republiku

Finanční pokrytí:
ve schváleném rozpočtu na rok 2014 je alokováno 120 tis. Kč na uhrazní nákladů na ústřední kontaktní centrum. (rozpočtová položka RP 505 - služby veřejnosti v sídle strany)
analogicky by měl být předpoklad úhrady z peněz tzv. obarvených (veřejné peníze) aplikován i při čerpání z rozpočtu KS Praha, resp. jiných krajů. Hlavním účelem tohoto centra mají být služby veřejnosti - kontakt s občany, poradenství, debaty, přednášky, kurzy, koncerty a jiné společenské akce.
V případě pronájmu většího prostoru, který bychom nevyužili celý sami, lze zvážit společné užívání se subjektem, který je s Piráty v ideové shodě, jednáme s Legalizací.cz.
V konkrétním případě je nabídka spoluúčasti Legalizace.cz 10 tis. Kč měsíčně.

Požadavky:
1 místnost cca 50 sqm,
1 místnost jako pracovní,
1 místnost jako uzamykatelný sklad,
sociální zařízení,
možnost stání vozidel (nakládání, vykládání),
možnost kvalitního připojení (min. plnohodnotné ADSL 20/2),
dobrá dostupnost MHD (nejlépe blízko metra)
nejlépe širší centrum (tedy i Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov, Holešovice atd.),
nejlépe přízemí.

post277389.html#p277389
praha-f78/k-centrum-sprava-a-aktivity-t20552.html

Uvedený společný záměr RP a KS Praha projedná s Republikovým výborem Ivan Bartoš.

Hlasování o přijetí záměru:
Pro návrh:
Ivan Bartoš, Lenka Wagnerová,Michal Havránek, Jana Michailidu, Tomáš Vymazal
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.

Hlasování o přijetí usnesení:

Pro návrh: Viktor Mahrik, Ondřej Marek, Roman Kučera

Proti návrhu: nikdo

Zdržel se: Ondřej Profant

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.