• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Usnesení:Předsednictvo krajského združení Praha, se usnáší, zpětně proplatit cestovní náklady spojené se stáží v senátorské kanceláři, které byly dříve stážistům přislíbeny. Dále se PKS Praha usnáší takto:

Předsednictvo krajského sdružení Praha, bude hlasovat o zpětném uvolnění peněz z krajského rozpočtu za podmínky, že stážisté dodají podrobný report. V reportu bude minimálně uvedeno jakou práci odvedli, v jakém termínu a zda za ní dostali i jinou finanční odměny. Za podmínky že práce byla přínosem nejen pro senátorskou kancelář ale pro Pirátskou stranu (např. legislativa prosazující Pirátský program).

Výsledek hlasování:

Odevzdáno hlasů: 4

Platných: 4

Neplatných: 0

PRO - 4

PROTI - 0

Zdrželo se - 0

Stav: Návrh byl přijat

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.